Menu
Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, advarer mot hemmelighold rundt Baneheiautvalget. Foto: Lise Åserud / NTB

Redaktørforeningen advarer mot hemmelighold rundt Baneheia-utvalget

Flere presseorganisasjoner advarer mot hemmelighold rundt utvalget som skal gjennomgå Baneheiasaken og Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Av NTB | 10.03.2023 14:55:32

Kriminalitet og rettsvesen: I februar sendte regjeringen ut et forslag til lov om informasjonstilgang for utvalget som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen i Baneheiasaken og foreta en gjennomgang av Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Loven skal sikre at utvalget ikke møter stengte dører hos kilder og berørte – og vil oppheve alle former for taushetsplikt og innsynsrestriksjoner for utvalget og sekretariatet.

I sitt høringssvar advarer Norsk Redaktørforening (NR), sammen med Norsk Presseforbund (NP), Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) mot hemmelighold rundt Baneheiautvalget.

Organisasjonene mener det er viktig at journalister og allmennheten kan følge utvalgets arbeid og advarer mot samme type oppskrift på hemmelighold i strid med offentlighetsloven formål som ble bruk av koronautvalget og ekstremismekommisjonen.

– Baneheia-saken har potensial til å svekke tilliten både til politi, domstoler og til Gjenopptakelseskommisjonen. For å bevare den tilliten som en rettsstat er helt avhengig av, bør alle ha en felles interesse av størst mulig åpenhet rundt dette arbeidet, sier NRS generalsekretær Reidun Kjelling Nybø.

Utvalget er gitt en frist til innen utgangen av 2024 med å levere en rapport til regjeringen.

(©NTB)

Flere nyheter: