Menu
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund mener strømstøtten hindrer viktig energieffektivisering. Foto: Terje Pedersen / NTB

Raus strømstøtte får uheldige ringvirkninger, mener NVE

Ordningen med strømstøtte er så god at det bidrar til å hindre energieffektivisering, mener NVE-direktør Kjetil Lund. Han vil likevel ikke skrote ordningen.

Av NTB | 26.06.2024 11:13:04

Økonomi og næringsliv: «Svært sjenerøs» er ordene direktøren i Norges vassdrags- og energidirektorat bruker for å beskrive ordningen, ifølge Teknisk Ukeblad. Staten betaler 90 prosent av prisen over 73 øre.

Han støtter forskningsleder for energiomstilling Sverre Alvik i DNV, også kjent som Det Norske Veritas, som har tatt til orde for at ordningen er for raus.

Alvik mener strømstøtten bør avvikles, har TU tidligere omtalt. Lund vil ikke gå like langt.

– Nei, jeg mener ikke at ordningen bør avvikles. Tvert imot, det var vi som høsten 2021 foreslo å opprette den, skriver han en epost til NTB.

– Støttenivået skal bestemmes politisk, og siden innføringen har støtten blitt økt flere ganger. Men det er klart at når støtten er 90 prosent av alle timer over 73 øre, svekkes folks insentiver til energieffektivisering og til å investere i sol på taket. Dette er en politisk avveiing, føyer han til.

– Omleggingen av ordningen til å gjelde hver enkelttime og ikke bare for gjennomsnitt av måneden forsterker denne virkningen, sier Lund til TU.

– Det er også uheldig at prissignalene ikke virker i situasjoner med effektutfordringer og press på kraftsystemet. Så må dette veies mot hensynet til å gi folk vern mot høye strømpriser, sier Lund, som igjen understreker at det er en politisk avveining.

Men verken Arbeiderpartiet eller Høyre vil være med på å vrake ordningen.

– Folk skal aldri trenge å frykte at strømprisen blir så høy at den knekker familieøkonomien, sier energipolitisk talsperson Ingvild Kjerkol (Ap).

Hun mener mange faktisk har blitt flinkere til å energieffektivisere og viser til at strømforbruket gikk ned med 6,5 TWh i Sør-Norge i 2022.

Ordningen har i utgangspunktet vært midlertidig. Foreløpig varer den ut 2024, men energiminister Terje Aasland (Ap) bekreftet senest tirsdag overfor NTB at ordningen også fortsetter neste år.

Han sier at støtten blir på samme nivå, men at innslagspunktet på 73 øre blir prisjustert i takt med inflasjonen, slik regjeringen også gjorde i år.

Slik ordningen nå fungerer, får folk mindre insentiv til å energieffektivisere eller installere solcellepanel, ifølge NVE-sjefen.

Både NVE og Reguleringsmyndigheten for energi har gitt tilbakemelding om dette til regjeringen.

Strømstøtteordningen ble innført i desember 2021 etter at strømprisene skjøt i været. Den har siden blitt skrudd på flere ganger.

(©NTB)

Flere nyheter: