Menu
Trafikklyssystemet for havbruk fører til brudd på naturmangfoldlovens mål for villaksbestanden, heter det i en rapport fra en regjeringsnedsatt arbeidsgruppe. Foto: Paul Kleiven / NTB

Rapport: Trafikklyssystemet for havbruk i strid med naturmangfoldloven

Trafikklyssystemet for havbruk fører til brudd på naturmangfoldlovens mål for villaksbestandene, heter det i en rapport fra en regjeringsnedsatt arbeidsgruppe.

Av NTB | 30.05.2024 18:43:04

Natur og miljø: Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss omtaler arbeidsgruppens rapport som «et stort og viktig arbeid».

Trafikklyssystemet er ment å skulle sørge for bærekraftig havbruk og er delt inn i tre nivåer etter hvordan miljøpåvirkningen vurderes.

Gult nivå betyr at departementet anser miljøpåvirkningen som moderat, og dette betyr at produksjonen ikke kan økes. Rødt nivå innebærer at miljøpåvirkningen anses som uakseptabel, og oppdretterne kan dermed få nedjustert produksjonskapasiteten.

Gruppa peker på flere problemer, blant annet at det ikke er godt nok samsvar mellom grenseverdiene for lakselus i Trafikklyssystemet og kravene til høstbart overskudd i kvalitetsnormen for villaks. Den foreslår en rekke tiltak.

Havbruksmeldingen skal etter planen legges fram for Stortinget neste år.

– Konklusjonene fra arbeidsgruppen understreker at det er behov for en grunnleggende gjennomgang av havbruksforvaltningen for å kunne ta vare på villaksen vår i fremtiden. Dette vil være et viktig premiss i arbeidet med havbruksmeldingen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Rapporten ble bestilt av Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Arbeidsgruppa består av representanter fra Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet, Norsk institutt for naturforskning, Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet.

Gruppa ledes av professor Ingunn Myklebust ved Universitetet i Bergen.

Grønt nivå innebærer at Nærings- og fiskeridepartementet anser miljøpåvirkningen som akseptabel, og oppdretterne kan få øke produksjonen.

Arbeidsgruppas rapport vil være et sentralt kunnskapsgrunnlag for arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om havbruk, hvor vi skal gjennomgå hele tillatelsessystemet i havbruksnæringen, sier Næss.

(©NTB)

Flere nyheter: