Menu
En rapport viser at Norge har god kapasitet til utbygging av havvind. Bildet viser vindmøller i Øresund mellom København og Malmö. Foto: Paul Kleiven / NTB

Rapport: Mulig å tidoble regjeringens havvindmål

Regjeringens havvindmål kan tidobles, ifølge en rapport. Den viser at det er mulig å bygge ut 338 gigawatt havvind i Norge i områder med lavt konfliktnivå.

Av NTB | 19.04.2023 09:04:04

Politikk: – Det er gledelig å se at vi har så mange egnede områder i Norge der konfliktnivået er lavt, sier Arvid Nesse, leder for næringsklyngen Norwegian Offshore Wind, som bestilte rapporten.

Ingeniørselskapet Multiconsult har utført en analyse av hvilke områder som kan egne seg til utbygging av nye havvindparker i Norge. Rapporten er bestilt av Norwegian Offshore Wind sammen med Equinor, Hafslund, Source Galileo og Deep Wind Offshore.

– Det er alltid konsekvenser ved utbygging av havvind som må tas hensyn til, men vi mener vi har identifisert mange gode områder som gir et viktig faglig grunnlag i diskusjonen videre om utbygging av havvind, sier avdelingsleder Vegard Willumsen i Multiconsult.

Til sammenligning er den installerte effekten av all norsk vannkraft på 33,7 gigawatt. Dette gir en midlere årsproduksjon på 136,7 TWh.

Ifølge rapporten fra Multiconsult kan dette målet bli langt mer ambisiøst.

Willumsen påpeker at det er spesielt store muligheter for utbygging av flytende havvind, men at det også er gode muligheter innen bunnfast havvind.

28 felt pekes på som egnet for flytende havvind og 18 felt for bunnfast havvind, med samlet kapasitet på henholdsvis 219 og 119 gigawatt.

Disse forholdene ble vurdert i analysen:

* Avstand til Statnetts foreslåtte tilknytningspunkt

* Fiskeri og havbruk

* Foreslåtte naturvernområder

* Forsvarsinteresser

* Havdybder

* Korallrev- og forekomster

* Marin infrastruktur (rørledninger og sjøkabler)

* Marin verneplan

* Naturvernområder

* Olje og gass

* Ramsar-områder

* Særlig verdifulle områder (SVO)

* Vindressurser

– Vi har nå gjort et omfattende arbeid med å vurdere områder blant annet med hensyn til egnethet, fiskerinteresser og miljøhensyn, understreker Willumsen.

Nesse, som leder næringsklyngen som representerer 370 havvindbedrifter, mener rapporten først og fremst er et godt datagrunnlag for videre diskusjoner.

– Det er svært viktig for bransjen at vi tar hensyn til fugl, fiskerinæringen og marint liv. Denne kartleggingen viser at det er mulig å bygge ut en formidabel kapasitet, samtidig som vi ivaretar flere interesser, sier Nesse.

For flytende havvind mener Multiconsult det er mulig å bygge ut i Skagerrak, i Nordsjøen utenfor Rogaland og Vestland, i Norskehavet flere steder langs kysten oppover fra Vestland til Troms og Finnmark og i Barentshavet.

Rapporten viser at områder sør og vest i Nordsjøen egner seg for bunnfast havvind. Det gjør også noen områder i Norskehavet utenfor kysten nord i Vestland.

Områdene i rapporten er kun forslag basert på tilgjengelig kartdata og faglige vurderinger. Det er ikke endelige anbefalinger.

Hun er til stede når rapporten legges fram onsdag.

Sæther påpeker at regjeringens mål for tildelinger av havvindområder innen 2040 tilsvarer nesten like mye kraftproduksjon som det norske kraftsystemet i dag.

– 30 gigawatt er mye, og satsingen på havvind i Norge er avhengig av tilgang på areal, sier hun.

Ifølge Sæther skal Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) neste uke legge fram sitt arbeid med identifisering av nye områder, som de har utarbeidet sammen med en rekke andre direktorater.

I slutten av mars åpnet regjeringen konkurransen for de to første norske havvindområdene. Det var Utsira Nord og fase én av Sørlige Nordsjø 2 som ble lyst ut. Begge tildelingene skjer før utgangen av 2023. Regjeringen tar sikte på en ny utlysningsrunde i 2025.

Regjeringens mål for havvind er i dag på 30 gigawatt installert effekt innen 2040. Olje- og energidepartementet er nå i gang med å tildele de to første havvindfeltene i Norge, med kapasitet på til sammen 3 gigawatt til å begynne med.

I analysen legges det særlig vekt på hvordan havvindområdene skal fungere side om side med andre næringer i samme området.

Antatt mulig kapasitet for flytende havvind er mellom 156 og 219 gigawatt installert effekt, og for bunnfast havvind er den fra 85 til 119 gigawatt.

– Det er positivt at industrien er engasjert i havvindsatsingen, sier statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet til NTB.

(©NTB)

Flere nyheter: