Menu
Hyppigere kontroller av veier og veiutstyr kan bedre sikkerheten på veiene, viser en studie fra TØI. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Rapport: Hyppigere kontroller av veier kan bedre sikkerheten

Sikkerhetskrav i anbudsprosesser og hyppigere kontroller av veier og veiutstyr kan bedre sikkerheten på veiene, viser en Transportøkonomisk institutt-studie.

Av NTB | 22.05.2024 16:49:34

Økonomi og næringsliv: En ny studie fra Transportøkonomisk institutt (TØI) har undersøkt hvorfor den kommersielle luftfarten og jernbane­sektoren i Norge er ekstremt sikre, og hva veisektoren kan lære av disse.

Blant funnene nevnes sikkerhetskrav i anbudsprosesser, bedre oppfølging av egne systemer og hyppigere kontroller av veier og veiutstyr som eksempler som kan bedre sikkerheten på veiene.

Både luftfarten og jernbanesektoren har ikke hatt noen dødsulykker det siste tiåret. Årsaken er blant annet grundig oppgradering av infrastrukturen det siste tiåret, et stort kontroll- og dokumentasjonsregime og at de begge har omfattende og velutviklede sikkerhetskulturer.

I rapporten heter det blant annet at hyppigere og mer systematiske kontroller av veier og veiutstyr kan føre til at feil og mangler som har betydning for trafikksikkerheten utbedres raskere enn i dag.

De skriver videre at dette forutsetter tilstrekkelig kapasitet til vedlikehold og tilstrekkelig finansiering.

– Spesielt fylkesveiene har i dag et stort vedlikeholdsetterslep, noe mange aktører ønsker å få gjort noe med, skriver TØI.

(©NTB)

Flere nyheter: