Menu
Antallet sivile ofre som følge av angrep med eksplosive våpen, det vil si bomber, raketter og artillerigranater, økte med hele 83 prosent i fjor, viser ny rapport. Det skyldtes først og fremst Russlands krigføring i Ukraina (bildet). Foto: AP / NTB

Rapport: Eksplosive våpen krever stadig flere sivile liv

Antallet sivile som blir drept eller såret av raketter, bomber og granater i befolkede områder, øker kraftig, går det fram av en ny rapport.

Av NTB | 25.04.2023 16:14:16

Kriminalitet og rettsvesen: I fjor økte antallet sivile som ble ofre for såkalt eksplosive våpen med 83 prosent, sammenlignet med året før, viser rapporten fra Det internasjonale nettverket for eksplosive våpen (INEW).

Rapporten registrerer sivile ofre for bomber fra fly, raketter og artillerigranater.

Økningen skyldes først og fremst Russlands invasjon og krigføring i Ukraina, men også de voldelige konfliktene i land som Etiopia, Myanmar og Somalia.

Rapporten fastslår at minst 20.793 sivile ble drept eller såret i angrep med slike eksplosive våpen i 2022. Det var en økning på nesten 9.500 fra året før.

– Når eksplosive våpen med vid områdeeffekt brukes i byer og befolkede områder, ser vi gang på gang at det er sivilbefolkningen som blir mest skadelidende, konstaterer våpenpolitisk rådgiver i Norsk Folkehjelp, Rasmus Weschke, som også sitter i styret i INEW.

– Moderne kriger utkjempes i økende grad i byområder, og det siste året har det vært en urovekkende økning i skader forårsaket av bruk av eksplosive våpen både i eksisterende og nye konflikter. Våpnene er ofte upresise eller store og rammer langt utenfor eventuelle militærmål de var tiltenkt, sier han.

83 land har hittil undertegnet en internasjonal erklæring om bruk av eksplosive våpen i bebodde områder.

– På samme måte som traktatene mot landminer og klasevåpen har bidratt til så mye stigma at få stater i dag bruker disse våpnene, er håpet at erklæringen vil heve terskelen for å bruke eksplosive våpen i befolkede områder, sier Weschke.

– Ved å signere den politiske erklæringen, sender stater en klar melding om at skade på sivile og ødeleggelse av livsviktig infrastruktur ikke kan tolereres, sier han.

I Ukraina skal minst 53 sykehus ha blitt truffet flere ganger av eksplosive våpen, og en rekke klinikker, legevakter og apotek er også truffet i russiske angrep.

I Myanmar ble det dokumentert 190 angrep mot skolebygninger fra februar 2021 til mars 2022, og i juni i fjor sto minst 7,8 millioner barn i landet uten skolegang, går det fram av rapporten fra INEW.

Ukraina topper den dystre statistikken med 10.351 sivile ofre for slike angrep, mens det året før ble registrert bare 28 ofre.

I tillegg til å drepe og lemleste sivile, forårsaker eksplosive våpen massiv materielle skader på alt fra skoler og sykehus til kraftledninger, vannforsyning og annen viktig infrastruktur. Slike skader tar det mange år å utbedre, og det påfører sivilbefolkningen ytterligere lidelser.

Antallet angrep med eksplosive våpen mot sykehus, ambulanser og hjelpearbeidere ble nesten firedoblet i fjor, fra 165 til 603.

(©NTB)

Flere nyheter: