Menu
FOTO: Statens Vegvesen

Radioaktivitet oppdaget i Rogfast

Rogfast-prosjektet har rapportert om økt radioaktivitet i steinmassene som tas ut fra Rogfast-tunnelen.

Av Egil M Solberg | 01.12.2023 10:00:13

Rogfast: En nabo, utstyrt med måleinstrumenter brukt i Nordsjøen, oppdaget økningen og rapporterte det til myndighetene.

Statens vegvesen, som undersøker saken, har ikke nok data for å gi en endelig uttalelse og har tatt prøver for analyse av støvinnholdet.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har bedt om informasjon om naturlig forekommende radioaktive stoffer og eventuelle tiltak for å minimere støvet fra arbeidet.

DSA vil vurdere situasjonen nærmere når de har mottatt informasjon fra Statens vegvesen.

Rogfast-prosjektet tar for tiden prøver for å analysere støvinnholdet nærmere, og foreløpige data indikerer at problemet kan håndteres, men krever oppfølgende tiltak for å minimere risikoen for stråleeksponering.

Flere nyheter: