Menu
FOTO: Tor-André Skogland

Pusser opp Skeisvang VGS for 411 millioner kroner

Tirsdag behandlet politikerne i opplæringsutvalget i Rogaland fylke saken om rehabilitering av gamle Skeisvang videregående. Der ble det besluttet en ramme på 411 millioner kroner til prosjektet.

Av Egil M Solberg | 28.03.2023 22:17:51

Skolebygg: I 2017 lå rehabilitering og utvidelse Skeisvang videregående skole inne økonomiplanen til Rogaland fylkeskommune. Prosjektet er blitt utsatt gang på gang, skriver Haugesunds avis.

Da ny økonomiplan trådde i kraft 1. januar i år, kunne vi lese at målet var at prosjektet ville bli ferdigstilt høsten 2027.

359 millioner kroner er satt av i perioden, hvorav 47 millioner ligger inne i årets budsjett. I et forprosjekt er det gjort nye kalkyle som viser at prosjektet blir 52,5 millioner kroner dyrere, melder avisa.

Flere nyheter: