Menu

Psykiaterens advokat: Vedtaket fra Helsetilsynet blir påklaget

Psykiateren som fredag ble fratatt lisensen sin fra Helsetilsynet, vil påklage avgjørelsen, opplyser hans advokat Halvard Helle.

Av NTB | 01.12.2023 12:29:58

Arbeidsliv: – Vedtaket fra Helsetilsynet er klart uriktig, og det vil bli innklaget til Helsepersonellnemnda innenfor fristen på tre uker. Avgjørelsen bygger nærmest slavisk på vurderingene fra de to sakkyndige, skriver Helle i en epost til NTB.

Advokaten påpeker at psykiateren kritiseres for at han har vært kritiske til deres vurderinger og konklusjoner.

– I tillegg kritiseres han for å ha forsvart seg mot uriktige anklager fra flere av klagerne. Dette er helt uholdbart, skriver Helle.

Han sier videre at hans klient det siste året har vært rammet av en «tsunami som det har vært vanskelig å forsvare seg mot», og omtaler det samlede trykket som ekstremt.

– Det foretas på sviktende grunnlag nærmest et karakterdrap på hans faglige ståsted og yrkesutøvelse, skriver advokaten.

Helle understreker at hans klient har tatt selvkritikk og utøvd selvrefleksjon for mangelfulle journalnotater, og for seks pasienters vedkommende en forskrivningspraksis knyttet til A og B preparater som ikke fullt ut har vært i samsvar med nasjonale retningslinjer.

– Men det er meget langt fra slike feilvurderinger, som i første rekke har rammet psykiateren selv, til å stemple hele hans yrkesutøvelse og praksis som uforsvarlig.

Flere nyheter: