Menu
F.v.: Gunn Marit Helgesen, styreleder KS, Astrid Hoem, leder AUF, Beate Gangås, leder PST og Vidar Udjus, politisk kommentator, Fædrelandsvennen, deltok i debatten Trues lokalpolitikere til taushet? under Arendalsuka: Foto: Heiko Junge / NTB

PST vil rettsforfølge dem som truer lokalpolitikere

Fire av ti lokalpolitikeren har opplevd hets eller trusler. Nå vil PST samarbeide med lokalt politi for å rettsforfølge dem som truer.

Av NTB | 16.08.2023 12:54:29

Politikk: 40 prosent av lokalt folkevalgte har mottatt hatefulle ytringer, hets og trusler. Av disse opplyser 43 prosent at hendelsene har ført til ulike grader av selvsensur, viser en undersøkelse Ispos har foretatt blant 2500 lokalpolitikere for KS i forkant av Arendalsuka.

Nesten en av fire som har opplevd hets eller trusler, 22 prosent, har bestemt seg for å slutte med politikk.

– Dette er ikke bra for demokratiet. Vi må rett og slett føre straffesaker på dette, sier sjefen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Beate Gangås.

Nå håper KS at lokalpolitiet skal få flere hjemler.

– Jeg opplevde det PST-sjefen sa som en beskjed om at vi må gjøre noe med instrukser eller lovhjemler for at lokalpolitiet også skal få et ansvar for å ivareta lokaldemokratiet, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen til NTB.

Det er i så fall en oppgave for Riksadvokaten, politidirektøren eller justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) endre instruksen for politiet. Ingen fra disse kontorene deltok i debatten onsdag.

Under en påfølgende debatt med temaet om lokalpolitikere trues til taushet, utdypet Gangås at PST de neste to årene, fra årets lokalvalg til stortingsvalget i 2025, vil samarbeide med lokalt politi om å etterforske og tiltale dem som truer.

– Hva er det egentlig som er det straffbare og hva er det av annet som må løses på annen måte. Dette er et spørsmål som tar inn i seg spørsmål om ytringsfriheten, men det går en grense et sted, sier Gangås.

– Hva er det lokalt politi skal gjøre for å beskytte sine lokalpolitikere. Vi trenger rettspraksis på dette, fortsatte hun.

– Det er mye hets som ikke rammes av lovene, men jeg tror at vi som storsamfunn må si fra, sier Hoem.

Hun mener folk i større grad må tørre å si fra og reagere offentlig mot dem som opptrer utenfor grensen.

Gunn Marit Helgesen håper diskusjonen om det aggressive debattklimaet i lokalpolitikken er forebyggende i seg selv. Likevel er hun forstemt over at årets undersøkelse ikke viser noen bedring fra 2019 som var forrige gang KS stilte politikerne tilsvarende spørsmål.

– Det er jo deprimerende å se at det fortsatt er fire av ti som opplever dette og begynner å begrense sin egen atferd, sier Helgesen til NTB.

Å beskytte demokratiet i Norge er en av de sentrale oppgavene til PST, men beskyttelse av lokalpolitikere er ikke blant arbeidsoppgavene. Det er opp til lokalt politi. Undersøkelsen fra KS viser at få trusselsaker anmeldes til politiet, og at enda færre blir rettsforfulgt.

Det var under et arrangement mellom lederne i de tre etterretningstjenestene PST, E-tjenesten og NSM under Arendalsuka onsdag morgen at Gangås opplyste at PST vil starte et samarbeid med lokalt politi for å sikre lokaldemokratiet i større grad enn tidligere.

AUF-leder Astrid Hoem mener det ikke er nok med å drive strafferettslig forfølgelse av dem som hetser, truer eller kommer med hatefulle ytringer. For mange av hendelsene omfattes ikke av straffeloven.

(©NTB)

Flere nyheter: