Menu
Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Prosjektet Trygge foreldre lanserer foreldreundersøkelse

Prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet er et helsetiltak hvor Karmøy, Tysvær, Sauda, Vindafjord og Haugesund samarbeider om å fremme barn og unges psykiske helse. Nå ønsker de innspill fra foreldre

Av tomas | 12.05.2023 13:59:14

Psykisk helse: Prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet er et folkehelsetiltak hvor Karmøy, Tysvær, Sauda, Vindafjord og Haugesund samarbeider om å fremme barn og unges psykiske helse gjennom gruppetilbudet COS P/Trygghetssirkelen til alle førskoleforeldre. Kommunene samarbeider med Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, RKBU Vest om evalueringen av tiltaket.

I tillegg til undersøkelser knyttet til foreldrekursene forsøker prosjektet nå å kartlegge faktorer knyttet til førskoleforeldres opplevelse av foreldrerollen og relasjonen til eget/egne barn i den generelle befolkningen. Alle foreldre med førskolebarn inviteres til å svare, og kommunene håper på mange svar. Håpet er at undersøkelsen kan si noe om hvordan det oppleves å være småbarnsforelder i dagens samfunn. Det skriver Haugesund kommune på sine nettsider.

Det er Haugesund kommune som er prosjekteier på vegne av de fem samarbeidskommunene, og psykologspesialist Ingvild Rasmussen som er ansatt i Haugesund leder prosjektet.

Om prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet:
Bakgrunnen for prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet er et ønske om å legge best mulig til rette for at alle barn og unge skal ha gode, trygge og meningsfulle liv.

Det er få elementer som er viktigere for barns trivsel og utvikling enn omsorgen de mottar fra foreldrene. Det å være forelder er kanskje den viktigste og mest berikende oppgaven man kan ha, men tidvis vil alle foreldre kjenne på stress, tvil og vansker med å strekke til i foreldrerollen.

Prosjektet har til hensikt å hjelpe alle foreldre til å bli tryggere i møte med små og store utfordringer i foreldrerollen, slik at foreldre og barn kan få enda større mulighet for å kjenne glede og nærhet til hverandre i hverdagen.

På denne måten skapes trygge og gode relasjoner, som igjen støtter barns utvikling, trivsel og god psykisk helse på kort og lang sikt.

Flere nyheter: