Menu
Behandlingsrom i bygget for psykisk helsevern ved Lovisenberg sykehus i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB

Prognose: Tallet på dømte til psykisk helsevern kan tredobles

Tallet på dømte til tvungent psykisk helsevern kan øke fra 350 i dag til 1150 i 2035, ifølge en rapport fra helseforetakene. Det utgjør mer enn en tredobling.

Av NTB | 25.08.2023 06:14:35

Kriminalitet og rettsvesen: Ifølge Aftenposten har foretakene utarbeidet en ny plan for sikkerhetspsykiatrien i Norge.

Det avgjørende for utviklingen er hvor lenge pasienter forblir innlagt. Ved raskere utskrivning vil tallet være lavere, men fortsatt omtrent dobbelt så høyt som i dag, skriver avisen.

«Konsekvensene av de siste 20 års utvikling har medført at det psykiske helsevernet er under høyt press, og kapasiteten og tjenestetilbudet er ikke harmonisert og justert med befolkningsøkning og pasientgrunnlag. Det er derfor behov for umiddelbare tiltak», heter det i konklusjonen fra helseforetakene.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) opplyser til NTB at hun er godt kjent med at det de siste årene har vært betydelig økning i antall dømte til behandling – og at det er utfordringer med å sikre gode og koordinerte tilbud til personer med sikkerhetsrisiko, og samtidig ivareta samfunnsvernet.

– Vi vil i opptrappingsplan for psykisk helse styrke hele behandlingsforløpet til de med alvorlige psykiske lidelser. Helhetlige og stabile tjenester er nødvendige forutsetninger for å ivareta samfunnsvernet under gjennomføring av dom til tvungent psykisk helsevern. Det er behov for tiltak både i spesialisthelsetjenesten, i kommunene og i samarbeidet mellom disse framover for å møte veksten i antall dømte, sier Kjerkol.

(©NTB)

Flere nyheter: