Menu
Nav har helt siden 1994 feiltolket reglene for familieytelser til folk som bor i utlandet. Nå endres praksis, og Nav ber alle som er berørt, om å ta kontakt. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Professor mener svært mange kan være rammet av ny Nav-feil

Et stort antall foreldre i utlandet kan ha gått glipp av barnetrygd og andre ytelser på grunn av en feil hos Nav. Enkelte kan også ha blitt feilaktig straffet.

Av NTB | 23.02.2023 16:55:34

Kriminalitet og rettsvesen: – Barnetrygd er jo en ytelse som er aktuell for mange, så dette vil jo kunne gjelde veldig mange mennesker, sier jussprofessor Ingunn Ikdahl, som er ekspert på trygderett og EU-rett, til NTB.

Helt siden 1994 har Nav nektet personer som bor i andre EØS-land, barnetrygd, kontantstøtte og stønad til enslig mor eller far.

Nå innrømmer Nav at praksisen har vært feil og ber folk som har blitt rammet, om å ta kontakt. De vet ikke hvor mange det gjelder.

– Dette er jo penger som folk skulle ha fått til å forsørge barna sine. Det er bedre sent enn aldri, men dette burde jo vært ryddet opp i tidligere, sier Ikdahl.

Da ble det avdekket at Nav i en årrekke hadde feiltolket og feilpraktisert EUs trygdeforordning og på sviktende grunnlag nektet nordmenn å ta med trygdeytelser til andre medlemsland i EØS.

Etter 2012 kan over 80 personer ha blitt uriktig dømt for trygdesvindel, 48 av disse til ubetinget fengsel.

I tillegg fikk mange tusen uriktige krav fra Nav om tilbakebetaling av trygdeytelser.

Han kjenner i dag til én sak som er aktuell for gjenåpning.

– Vi holder nå på å gå igjennom flere straffesaker som Nav har oversendt. Jeg har foreløpig ikke oversikt over hvor mange saker som kan være berørt av feil i rettsanvendelsen, sier han.

– Jeg oppfatter at dette er del av en større opprydning etter trygdeskandalen. Nav har blitt oppmerksomme på hvor viktig det er å ta EØS-rett på alvor for norske ytelser, sier Ikdahl.

Årsaken til at endringene kommer nå, er en uttalelse fra Efta-domstolen om at overgangsstønad til enslig mor eller far er en familieytelse. Men Nav går altså lenger og endrer praksis for flere familieytelser.

– Dette gjelder rettigheter til folk som kanskje ikke har økonomiske ressurser til å ta saken til retten. Det er ekstra stor fare for at feilene kan bli mange før de oppdages, sier hun.

Efta-domstolen sier i sin uttalelse at overgangsstønad er en familieytelse, og at den derfor er omfattet av EUs trygdeforordning.

Helt siden 1994 har Norge lagt til grunn det motsatte – at dette ikke er omfattet av forordningen.

–Når det gjelder trygd og andre rettigheter til enkeltpersoner må myndighetene være ekstra forsiktige, og det tror jeg kanskje er den lærdommen de er i ferd med å få nå, sier hun.

Nav har foreløpig ikke svart.

De nye reglene innebærer blant annet at foreldre som bor sammen med barnet i et annet EØS-land, kan ha en selvstendig rett til familieytelser fra Norge.

– Det skal heller ikke lenger skilles mellom foreldre som aldri har bodd sammen, og gifte, skilte, separerte eller tidligere samboende foreldre. Endringen innebærer at også foreldre som aldri har bodd sammen, har rett til familieytelser fra Norge hvis en av foreldrene er omfattet av norsk trygdeordning, skriver Nav.

Saken har klare paralleller til den såkalte trygdeskandalen, som sprakk i 2019.

Setteriksadvokat for Nav-sakene, Henry John Mæland, opplyser til VG at han vurderer flere straffedommer som kan bli gjenåpnet som følge av den nye feilbehandlingen.

For barnetrygd og stønad til enslig mor eller far endrer Nav nå praksisen for saker helt tilbake til 1. januar 1994. For kontantstøtte gjelder endringen fra 1. august 1998, som er måneden ytelsen ble innført i norsk rett.

Ikdahl mener saken illustrerer faren ved å ha en praksis som ligger helt på grensen av hva som er lovlig etter EØS-retten.

NTB har kontaktet Nav og stilt flere spørsmål om saken. Blant annet om hvor mange de tror er omfattet av feiltolkningen, og om noen er blitt straffet for brudd på den tidligere tolkningen Nav har hatt av regelverket.

Flere nyheter: