Menu
En rekke aktører i idretten og frivilligheten har gitt klart uttrykk for at de ikke har penger tilgjengelig til å betale strømregningene. Foto: Javad Parsa / NTB

Prisfall ga kraftig nedgang i behov for strømstøtte – søkte om 64 millioner

4455 aktører i idretten og frivilligheten søkte om strømstøtte for månedene januar, februar og mars. Det er en kraftig nedgang fra forrige periode.

Av NTB | 25.05.2023 06:49:01

Sport: Omfanget av søknader som var levert innenfor fristen onsdag ettermiddag fremgår av tall NTB har fått tilgang til av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Det er fjerde gang at aktører i idretten og frivilligheten har kunnet søke om hjelp til å betale strømregningen. Totalt mottok Lotteri- og stiftelsestilsynet, som administrerer ordningen på vegne av regjeringen, 4455 søknader.

For perioden oktober til desember var det tilsvarende tallet 6605, mens tallet for juli, august og september var på 4279.

– Som forventet har tallet på søknader gått ned i denne søknadsrunden sammenlignet med forrige runde. Strømprisene har vært på et lavere nivå enn de var før jul, som vil si at færre områder nå har vært omfattet av ordningen, sier avdelingsdirektør Marianne Skjeldestad Hove i Frivillighetsstøtte i Lotteri- og stiftelsestilsynet til NTB.

– For eksempel kunne frivillige organisasjoner i hele landet søke om støtte for strømforbruket i desember. For perioden januar til mars er det derimot bare organisasjoner som hører til prisområdene Vestlandet, Sørlandet og Østlandet som kunne søke om støtte, legger hun til.

Søkere fra idretten utgjør den klart største delen av søkermassen med 27 prosent av søknadene. I alt 1216 har idrettsaktører bedt om økonomisk hjelp.

I den foregående perioden var også idretten den dominerende aktøren. Da kom det til sammenligning inn 1758 søknader fra ulike klubber, forbund og foreninger.

Lotteri- og stiftelsestilsynet behandler de innkomne søknadene fortløpende og betaler ut pengene umiddelbart etter behandlingen. Dermed har mange aktører fått penger for perioden det nå har vært søkt for.

Støtten beregnes basert på dokumentert strømforbruk. For månedene januar, februar og mars får mottaker dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.

Regjeringen varslet tidligere i år at strømstøtteordningen for husholdninger skulle legges om, slik at støtten baserer seg på strømprisen time for time. Ordningen vil da bli mer treffsikker. Strømstøtteordningen for frivillig sektor er på sin side søknadsbasert. Det skyldes at nettselskapene ikke har en egen kode for frivillige organisasjoner i sine systemer, og at strømstøtten derfor ikke kan beregnes automatisk. Timesoppløsning vil ikke innføres i ordningen for frivillig sektor, men den vil justeres slik at støttenivået blir tilsvarende som i ordningen for husholdninger.

Strømstøtteordningen for idretten og frivilligheten er foreslått forlenget ut 2024.

Stortinget har også bevilget 15 millioner kroner for å kompensere for økte kostnader til gass blant norske idrettslag. Det legges opp til at støtten skal være på tilsvarende nivå som strømstøtteordningen. Norges idrettsforbund står for fordeling av midlene til idrettslagene.

Totalt ble det søkt om strømstøtte for drøyt 64 millioner kroner i den siste runden med søknader. Tallet samsvarer med drøyt 147 millioner kWt strøm.

Strømstøtteordningen gjelder for lag og foreninger med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden.

(©NTB)