Menu
Fra juni i fjor til juni i år har prisene på matvarer økt med 13,4 prosent. Det er en endring på 2,5 prosent siden mai. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Prisene har steget med 6,4 prosent de siste tolv månedene – matvarer øker mest

Konsumprisindeksen har økt med 6,4 prosent siden juni i fjor, ifølge SSB. Med rekordhøy kjerneinflasjon er dobbel renteheving i august sannsynlig, tror økonom.

Av NTB | 10.07.2023 08:33:05

Inflasjonstallene for juni er høyere enn hva Norges Bank og analytikere på forhånd hadde ventet.

Prisveksten har ligget på rundt 6,5 prosent hver måned de siste fem månedene. Sammenlignet med juni i fjor øker matvarer og alkoholfrie drikkevarer mest med 13,4 prosent. Deretter følger kultur og fritid med 9,1 prosent og møbler, husholdningsartikler og innbo med 8,8 prosent. Det viser ferske tall fra SSB

– Det er uvanlig at matprisene øker så mye i juni måned. Dette fører til at tolvmånedersveksten for prisene på matvarer økte i juni fra et allerede høyt nivå i mai, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Fra mai til juni økte matvareprisen med 2,5 prosent. Spesielt frukt og grønnsaker trekker indeksen opp i juni. Den svake kronekursen og høy pris på importerte jordbruksvarer bidro til mye av prisøkningen.

Tolvmånedersendringen i juni var 0,3 prosentpoeng lavere enn det som ble målt i mai. Det er lave energipriser som bidrar til å trekke vekstraten noe ned. Prisene på både drivstoff og elektrisitet falt fra mai til juni i år.

– Tallene er klart sterkere enn det både vi og Norges Bank hadde ventet. Det er overraskende, sier Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24.

Hun forklarer videre at vi må belage oss på renteheving både i august og september.

Seniorøkonom i Handelsbanken, Sara Midtgaard, sier at dobbel renteheving i august er sannsynlig. Det vil si en renteheving på 0,5 prosentpoeng.

– Når det nok en gang kom inflasjonstall som er vesentlig høyere enn Norges Banks inflasjonsanslag, synes jeg det er grunn til å stile spørsmål ved modellene deres. Nå har nemlig Norges Bank tatt feil halvannet år i strekk. Det er alvorlig at selv de som skal være best på dette, ikke klarer å treffe bedre, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til NTB.

Norges Bank ser for øyeblikket for seg en rentetopp på 4,25 prosent i løpet av høsten, opp fra et anslag på 3,6 prosent i den pengepolitiske rapporten i mars, skriver Dagens Næringsliv.

Forrige måned slo sentralbanken til med en dobbel renteheving på 0,5 prosent. Dette er ellevte gang sentralbanken hever styringsrenten siden den først ble hevet fra null prosent i september 2021.

Sentralbanken understreker videre at framtidige rentehevinger vil avhenge av den økonomiske utviklingen. De sier nok en gang at det kan bli nødvendig med høyere rente enn anslått denne gangen, dersom kronen blir svakere eller presset i økonomien vedvarer.

Kjerneinflasjonen i samme periode, som er prisvekst justert for avgiftsendringer og uten energivarer, endte på rekordhøye 7,0 prosent, og slo dermed forrige måneds rekord på 6,7 prosent. Det er dette inflasjonstallet Norges Bank er mest opptatt av når de setter renten.

Inflasjonen i Norge har dempet seg noe siden toppen i fjor høst. Samtidig har den avtagende trenden vært mer forsiktig enn andre steder i verden. Sentralbanken har et mål om en stabil prisvekst på to prosent over tid, men har ikke vært i nærheten av dette.

Flere nyheter: