Menu
Deler av Dokka camping ble helt oversvømt av vann etter at Dokkaelva gikk over sine bredder. Dette er et godt eksempel på hvordan dronefoto kan informere publikum om tilstanden på et område rammet av ekstremvær. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Presseforbundet ber politiet gi mediene tilgang til luftrommet under ekstremværet.

Norsk Presseforbund (NP) og Norsk Redaktørforening (NR) har sendt brev til politidistriktene der de ber politiet lempe på luftromsrestriksjonene for mediene.

Av NTB | 10.08.2023 15:24:31

Vær: Flere politidistrikter har de siste dagene innført luftromsrestriksjoner over områder rammet av flom og ras. Restriksjonene gjelder alle typer luftfart, inkludert droner.

NP og NR oppfordrer nå politidistriktene til å vurdere om redaktørstyrte medier kan unntas fra forbudene, på lik linje med militær-, politi- og ulike redningsoppdrag.

– Samtidig oppfordrer vi mediene om å søke om slike unntak, sier NRS generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i en pressemelding.

I sitt brev minner de politiet om deres plikt til å tilrettelegge for at mediene kan ivareta sitt informasjonsansvar i denne situasjonen.

– Fly- og droneforbud i lufta er inngripende tiltak som svekker medienes mulighet til å dokumentere og vise fram denne krisen, og dermed også samfunnets tilgang til informasjon. Dette gjør at det må stilles strenge krav til begrunnelsen for inngrepet, heter det i brevet.

(©NTB)

Flere nyheter: