Menu
Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Positive utvikling i Helse Fonna

Helse Fonna melder om en positiv utvikling med nedgang i ventetider, sykemeldinger og underskudd.

Av Egil M Solberg | 31.05.2024 13:58:11

Sykehus: Ventetidene fortsetter å gå ned, og er innenfor eller svært nær kravene.

* Det har vært en nedgang i antallet utskrivingsklare pasienter takket være et godt samarbeid med kommunene.

* Det er høy aktivitet i foretaket med økning i både somatikk og psykisk helsevern og rus.

* Det økonomiske resultatet viste en bedring med 3,9 millioner kroner i april.

* Det har vært en nedgang i sykefraværet, men dette er fortsatt på et høyt nivå.

Styret er fornøyd med utviklingen og ser frem til å investere i bygg og infrastruktur, heter det i en pressemelding.

Det blir også opplyst at røntgentilbud i Sauda og Suldal legges ned fra høsten av på grunn av lav bruk.

Administrerende direktør Anders Hovland roser de ansatte for innsatsen og peker på et sterkt fokus på å nå budsjettprognosen og skape et overskudd for fremtidige investeringer.

Flere nyheter: