Menu
Mange politifolk forteller om en fryktkultur i etaten. Illustrasjonsfoto Foto: Gorm Kallestad / NTB

Politiforum: Flertall av politiets ansatte sier etaten er preget av fryktkultur

40 prosent av politiansatte har unnlatt å ytre seg fritt internt, ifølge en undersøkelse fra Politiforum. Politidirektøren stiller spørsmål ved metodikken.

Av NTB | 19.09.2023 16:12:54

Kriminalitet og rettsvesen: Fagbladet har gjennomført en undersøkelse blant 14.500 politiansatte, hvor nærmere 3000 har svart. 58,6 prosent av respondentene har svart at politiet er preget av en fryktkultur når det kommer til å ytre sin mening internt eller eksternt, skriver Politiforum.

31,4 prosent mener at det er rom for dem som politiansatte å «ytre seg fritt i offentligheten om jobbrelaterte temaer som ikke er omfattet av taushetsplikt eller annen form for konfidensialitet».

40,7 prosent har svart at de har unnlatt å ytre seg fritt internt, av frykt for at det skal få konsekvenser for egen karriere.

Politidirektoratet og politidirektør Benedicte Bjørnland stiller spørsmål ved metodikken i undersøkelsen. Hun mener den ikke er representativ, men at svarene likevel er noe direktoratet vil ta seriøst.

– Funnene i Politiforums undersøkelse er viktig informasjon for oss. Vi ønsker å ta med oss også dette inn i arbeidet med å jobbe med ytringskultur, at det skal være trygt å si fra om ting som er negative, at man skal føle seg godt ivaretatt, det er kjempeviktig gitt det samfunnsoppdraget vi har, sier Bjørnland i en annen Politiforum-sak.

Hun trekker også fram at politiets egen medarbeiderundersøkelse, som treffer 80 prosent av politiets ansatte, viser noe annet.

– Da svarer de fleste at det er stor grad av åpenhet på arbeidsplassen, at man opplever at det er trygt å si fra, og at man opplever at det som blir tatt opp, blir fulgt opp på en god måte. Det har vi ganske gode tall på.

(©NTB)

Flere nyheter: