Menu
Voldsutøvelsen kan ha sammenheng med pågående konflikter for eksempel knyttet til narkotikakriminalitet, oppgjør med gjengtilknyttede personer som blir løslatt, og som hevn for tidligere voldshandlinger, ifølge Kripos-sjef Kristin Kvigne. Illustrasjonsfoto: Annika Byrde / NTB

Politiet tror gjengoppgjør vil ende med døden i 2023

Gjengvold knyttet til interne konflikter får trolig dødelig utfall i år, ifølge politiet. Svensker som selger vold i Norge kan bidra til ytterligere forverring.

Av NTB | 14.03.2023 12:54:15

Kriminalitet og rettsvesen: – Vi vet at svenske kriminelle kommer hit med en voldskapasitet som selges inn. Det er i seg selv en bekymring, fordi det gjør noe med dynamikken også i norske gjengmiljøer, sier Kripos-sjef Kristin Kvigne til NTB etter å ha lagt fram politiet trusselvurdering for 2023.

I rapporten går det også fram at det siste året har vært flere tilfeller der svenske aktører tilknyttet kriminelle gjenger i Norge har blitt synlige i forbindelse med voldsoppdrag. Politiet registrerer at det finner sted en form for samarbeid mellom svenske og norske kriminelle.

Kvigne peker på at man ser de samme tendensene i land som Nederland og Belgia. Der har det vært en forverring av situasjonen knyttet til organisert kriminalitet som har «påvirkning langt inn i den politiske sfæren».

– Det er ting vi ikke vil skal komme hit, og som vi må ha en beredskap mot, sier Kvigne.

Han poengterer at trusselvurderingene blir brukt som kunnskapsgrunnlag for myndighetene.

«Det er sannsynlig at det vil være voldshendelser med potensielt dødelig utfall som resultat av gjengenes interne konflikter i 2023», står det blant annet i rapporten.

– Det vi ser, er at de først og fremst er til fare for seg selv og andre kriminelle. Heldigvis har de ikke utgjort noen trussel mot publikum, selv om det er veldig uheldig at vi har hatt voldshendelser i det offentlige rom, sier Bjørnland til NTB.

Voldsutøvelsen kan ha sammenheng med pågående konflikter for eksempel knyttet til narkotikakriminalitet, oppgjør med gjengtilknyttede personer som blir løslatt, og som hevn for tidligere voldshandlinger, ifølge Kvigne.

Gjengene har til felles at de driver narkotika-, trussel og voldskriminalitet. Det siste året har det vært flere alvorlige voldshendelser som er koblet til gjengmiljøene i Oslo-området.

– Kriminaliteten foregår i mange tilfeller i det offentlige rom, noe som kan påvirke trygghetsfølelsen i befolkningen negativt, sa Kvigne.

I rapporten nevnes det også at kriminelle nettverk i større grad enn tidligere styres fra utlandet og vil dominere markedet for innførsel av narkotika. Land som Marokko, Tyrkia og De forente arabiske emirater og da særlig Dubai, nevnes som særlig attraktive tilholdssteder for kriminelle.

– Politiet har observert en økning i slik vold de siste fem årene. Og økningen overgår utviklingen i omfanget av vold som er begått av personer uten psykiske lidelser, sa Kvigne.

Enkelte voldsutøvere kan knyttes til konspiratorisk tankegods og ekstremisme. Det er meget sannsynlig at vold begått av personer med alvorlige psykiske lidelser og problematisk rusmiddelbruk, vil fortsette å utgjøre en betydelig trussel, hvor enkelte hendelser vil medføre tap av liv, heter det i rapporten.

Begrepet «meget sannsynlig» innebærer i denne sammenhengen en sannsynlighetsgrad over 90 prosent.

– Flere av truslene som fremheves i årets rapport, kan knyttes til kriminelle nettverk og organisert kriminalitet, blant annet gjengkriminalitet, sa politidirektør Benedicte Bjørnland på pressekonferansen der trusselvurderingen ble lagt fram.

Den sentrale Østlandet er fortsatt den viktigste arenaen for aktører tilknyttet kriminelle gjenger, samt det største narkotikamarkedet i Norge. Og gjengkriminalitet er først og fremst knyttet til de store byene.

Politiet regner med at vi også i år kommer til å bli rammet av drap og dødelig vold begått av personer med psykiske lidelser. De fleste politidistriktene rapporterer om at slik kriminalitet er en vedvarende alvorlig trussel i det norske samfunnet.

(©NTB)

Flere nyheter: