Menu
Økokrim-sjef Pål K. Lønseth får større ansvar i bekjempelsen av alvorlige skattekriminalitet. I et nytt prosjekt fra høsten av skal Økokrim behandle anmeldelser fra Skatteetaten for to politidistrikt. Foto: Heiko Junge / NTB

Politiet intensiverer kampen mot skattekriminalitet

Etableringen av et nytt prøveprosjekt skal ta flere skattesnyltere enn før. Nå samler politiet ressursene mot dem som begår skattekriminalitet.

Av NTB | 07.06.2024 09:03:04

Kriminalitet og rettsvesen: − Politiet og påtalemyndigheten har over flere år ikke hatt mulighet til å prioritere etterforskning av alvorlig skattekriminalitet i tilstrekkelig grad, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth i en pressemelding.

Nå skal et nytt prøveprosjekt intensivere kampen mot dem som ikke betaler skatten de skal.

Fra høsten av samles ressurser fra Oslo og Øst politidistrikt under Økokrims ledelse. I en egen prosjektgruppe vil de motta alle anmeldelsene fra Skatteetaten, som vanligvis ville gått til de nevnte politidistriktene.

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier det er av stor betydning at politiet faktisk har kapasitet til å avdekke alvorlige lovbrudd som avdekkes av Skatteetaten.

– Den økende trusselen fra organiserte kriminelle nettverk viser at samarbeidet med Skatteetaten også er viktig for bekjempelse av organisert kriminalitet, sier Bjørnland.

− Vi er svært positive til at arbeidet med anmeldelser fra Skatteetaten organiseres annerledes enn tidligere, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

– Hele tilliten til skattesystemet er basert på at unndragelser får konsekvenser, og prøveprosjektet viser at vi tenker nytt i måten vi bekjemper økonomisk kriminalitet på, legger hun til.

– Vi forventer at dette vil bidra til et kvalitetsløft for etterforskning, påtalebehandling og iretteføring av saker relatert til skattekriminalitet, og at vi i større grad vil evne å se dette i sammenheng med annen alvorlig kriminalitet, forteller Økokrim-sjefen.

Skatteetatens direktør roser tiltaket i kampen mot økonomisk kriminalitet.

(©NTB)

Flere nyheter: