Menu

Politiet evakuerer tre bygder i Troms på grunn av snøskredfare

Innbyggerne i Breivikeidet, Oldervik og Vasstrand i Troms evakueres på grunn av snøskredfare.

Av NTB | 30.03.2023 18:04:00

Ulykker og naturkatastrofer: Det har politimesteren i Troms besluttet.

– Det er grunnet sterkt økende snøskredfare at åtte boligenheter i Oldervik, tre boligenheter på Breivikeidet og to boligenheter på Vasstrandvegen evakueres i dag, skriver Troms-politiet i en pressemelding.

Evakueringen gjelder til politimesteren opphever den. Politiet varsler at det trolig vil vare de neste to døgnene.

– Tromsø kommune sørger for å tilby de evakuerte transport bort fra områdene og hotellopphold og kost for det første evakueringsdøgnet. Dette gjelder for dem som ikke kan ordne transport og/eller overnatting selv.

– Store til svært store skred ventes å løsne naturlig torsdag kveld og fredag i deler av Troms og Finnmark, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i en pressemelding.

Totalt er det ventet å komme opp mot en meter nysnø torsdag og fredag i de mest utsatte områdene. Dette vil skje i kombinasjon med kraftig vind fra nord.

– Skredene kan nå langt ut i flatere terreng og påvirke infrastruktur og bebyggelse, sier varslingsleder Emma Barfod.

Det er sendt ut rødt farevarsel for Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø og Indre Troms.

Politiet i Troms ber folk i distriktet følge med på vei- og trafikkmeldingene. Det er varslet veistengninger og mulige innstillinger av rutebåter.

– Snødekket har flere vedvarende svake lag. Det finnes kantkorn dypt i snødekket i forbindelse med skarelag, svake lag innad i eldre fokksnø samt overflatenær kantkorn. Observasjoner er svært sprikende hva gjelder disse svake lagene nede i snødekket. Flere har påpekt at disse er svært vanskelig å påvirke, mens andre har observert drønn og skytende sprekker, heter det i skredvurderingen fra Skred AS.

Det er ventet mer snø fredag.

– Det er potensial for store skred, både i den nye fokksnøen, men det er også en viss usikkerhet i om skred i den nye fokksnøen vil kunne trigge skred på svake lag dypere i snødekket. Ruhet i terrenget er jevnet ut siden det ligger mye snø i området. Dette bidrar til at skred vil kunne få langt utløp. Det er også observert solskare i bratte, sørvendte heng. Dette vil både kunne fungere som et svakt lag og gjøre at skred går langt, heter det i skredvurderingen.

Det er meldt stor snøskredfare på faregrad 4 i Troms og Finnmark torsdag kveld og inn mot helgen. Det kan bli store til svært store skred som kan påvirke bebyggelse.

Tromsø kommune har også opprettet en egen nettside der de vil legge ut informasjon om snøskredfaren fortløpende. Torsdag formiddag gikk det flere skred i Lyngen.

Flere nyheter: