Menu
Politidirektør Benedicte Bjørnland (t.v.) mottok torsdag en evalueringsrapport om politiets innsats i forbindelse med angrepet 25. juni i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB

Politidirektøren har ikke vurdert sin stilling

Politidirektør Benedicte Bjørnland sier hun ikke har vurdert sin stilling etter kritikken som kommer fram i 25. juni-rapporten.

Av NTB | 08.06.2023 14:19:14

Politikk: – Hvis du spør om jeg vurderer min stilling, gjør jeg ikke det nå. Jeg har ikke fått indikasjoner fra politisk nivå om at de ikke har tillit til meg, sier politidirektøren til NTB etter kritikken som kommer fram i rapporten om 25. juni-skytingen.

Da hun torsdag kommenterte 25. juni-rapporten erkjente hun at hun burde ha innhentet mer informasjon fra Oslopolitiet, før solidaritetsmarkeringen etter 25. juni-skytingen ble avlyst.

I rapporten kommer det fram at Bjørnland ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for å overprøve politiets operative vurderinger av om solidaritetsmarkeringen kunne gjennomføres to dager etter angrepet, mandag 27. juni. Bjørnland sier PST-sjefen i et møte i regjeringens sikkerhetsutvalg framla alvorlig informasjon i forbindelse med angrepet.

PST-sjefen anbefalte at solidaritetsmarkeringen ble avlyst.

– Dette er et viktig læringspunkt for meg, sa Bjørnland, som erkjenner at avlysningen ikke ble fattet på et solid nok grunnlag.

– Jeg vet ikke om jeg hadde landet på en annen konklusjon, men poenget til utvalget er at jeg ikke hadde godt nok grunnlag for å konkludere og tilsidesette forsamlingsfrihet og ytringsfrihet, sier Bjørnland til NTB.

– Dette er vanskelige avveininger. Jeg tenker at det får alvorlige konsekvenser når vi skal finne ut av hva som skal vektes tyngst av trygghet for befolkningen, opp mot forsamlingsfrihet og ytringsfrihet.

– Det å treffe der, der vil jeg ha de beste juristene i landet til å veilede meg.

– Jeg ser i dag at jeg kunne forsøkt å innhente mer informasjon fra Oslo politidistrikt til tross for tidspress. Jeg ser at Oslo politidistrikts egne vurderinger kunne ha vært vektet enda tyngre i avveiningen mellom å anbefale avlysning på grunn av trusselen, og på grunn av grunnleggende ytringsfrihet og forsamlingsfrihet.

Bjørnland sier hun nå vil søke informasjon hos Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Flere nyheter: