Menu
Det er store sprik i økonomiforståelsen blant norske 15-åringer. Foto: Gorm Kallestad / NTB

PISA-undersøkelse: Norske 15-åringers økonomiforståelse under snittet

Økonomiforståelsen til norske 15-åringer spriker. I en ny PISA-undersøkelse med 14 deltakerland er det kun Costa Rica som har større andel elever på lavt nivå.

Av NTB | 27.06.2024 13:53:49

Utdanning: – Disse resultatene er ikke så gode som vi kunne ønske at de var. Det er viktig at alle elever har en grunnleggende økonomiforståelse og kan ta fornuftige økonomiske avgjørelser når de går ut av ungdomsskolen, sier direktør Morten Rosenkvist i Utdanningsdirektoratet.

Undersøkelsen ble gjennomført i 2022 med 14 deltakerland. Den viser at de norske elevene scorer middels godt på økonomiforståelse – signifikant dårligere enn gjennomsnittet.

Norge er blant landene som har størst avstand mellom elevene som presterer høyt og de som presterer lavt i undersøkelsen.

22,8 prosent av de norske elevene presterer på lavt nivå og 10,5 prosent på høyt nivå.

Over 70 prosent av elevene vet hva lønn, budsjett, banklån og bankkort er. Men det er om lag bare halvparten som vet hva aksjer, pensjonsplan, renteutgifter, inntektsskatt og valutakurs er.

– Det bekymrer meg at det er en stor del av ungdommene våre som presterer på de laveste nivåene. Det er stort strekk i laget. Her har skolen en viktig rolle for å ruste de barna som ikke får med seg denne kunnskapen hjemmefra, sier Rosenkvist.

– Det har aldri vært viktigere å sette inn tiltak for å lære grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. Vi trenger tiltak og handling fra kunnskapsministeren for å ikke risikere at elevene mister progresjon eller faller fra i skolen, ikke vage anbefalinger, sier hun til NTB.

Hun mener resultatene sammenfaller med flere bekymringsfulle utviklingstrekk i skolen etter pandemien.

– Samtidig har fraværet igjen begynt å stige og det rapporteres om økt bråk, uro og utrygghet i skolen, og det er kraftig fall i antall søkere til lærerutdanningen, sier hun.

– Dette er en utvikling vi skal snu. Det er en utvikling vi må snu, sier hun.

Hun understreker at undersøkelsen ble gjennomført i 2022 og at den føyer seg inn i rekken av dårlige resultater fra den tiden.

– Det er ikke så interessant at dette er elever som stort sett gikk på skolen mens Erna Solberg var statsminister. Det er vårt ansvar å gjøre noe med dette. Derfor har er vi full gang med å lage rammer for mer og bedre læring på en rekke områder, sier hun.

Kunnskapsministeren sier at hun skal sørge for at økonomi får en større plass i norsk skole enn i dag.

– Vi må være tydelige på at vi forventer at alle unge lærer grunnleggende forhold rundt hverdagsøkonomi, sier hun.

Men elevene prøver i liten grad å finne billigst mulig produkter gjennom å sammenligne priser.

Fredrik Jensen er forsker ved Universitetet i Oslo og har vært med å skrive rapporten. Han er ikke overrasket over resultatene og påpeker at de er i tråd med Pisa-resultatene i matematikk.

– For å mestre oppgavene i økonomiforståelse er det viktig at elevene har grunnleggende mate­matikk- og leseferdigheter. I tillegg må de tenke logisk og kritisk og mestre praktisk problemløsning, sier han.

Den omfattende Pisa-undersøkelsen er gjennomført i 2022 blant 690.000 elever i 81 deltakerland. Forrige undersøkelse var i 2018.

Det er første gang at norske 15-åringer svarer på Pisa-undersøkelsen om økonomiforståelse og holdninger til økonomi.

Høyres utdanningspolitiske talsperson, Margret Hagerup, er bekymret for at pilene peker i feil retning i skolen.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) sier til NTB at tallene ikke er overraskende når vi også vet at elevenes ferdigheter i lesing og matematikk har gått ned over tid.

I undersøkelsen kommer det også fram at de fleste elevene føler seg sikre i økonomiske transaksjoner på digitale plattformer, som å overføre penger, holde oversikt over saldo på konto og betale med bankkort eller mobiltelefon.

(©NTB)

Flere nyheter: