Menu
Sørfjorden, Hardanger. Hardangerfjorden er skilt ut, og overvåkingsdata derfra undersøkt under ett, som eget område for første gang. Illustrasjonsfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Pilene peker i feil retning for Hardangerfjorden

Overvåkingsdata viser økt nitrogentilførsel og nedgang i oksygen i Hardangerfjorden over ni år. Grensen for hva fjorden tåler, kan snart være nådd.

Av NTB | 15.09.2023 14:42:27

Natur og miljø: Ifølge seniorrådgiver og biolog Tom N. Pedersen hos Statsforvalteren i Vestland tåler Hardangerfjorden snart ikke mer nitrogenutslipp fra oppdrettsnæringen.

– Nå er vi der, vi må ta en fot i bakken og vurdere hvor mye mer akvakultur vi kan tillate, sier han til Dagens Næringsliv.

Vestland er Norges største oppdrettsfylke, og Pedersen har gått gjennom utviklingen gjennom ni år i «produksjonsområde 3». Overvåkingsdata er hentet fra målestasjoner fra Karmøy til Sotra. Rundt halvparten av de drøyt 120 anleggene i «produksjonsområdet 3» ligger i Hardanger.

Funnene er publisert på miljøsidene til Statsforvalteren i Vestland.

– 60 prosent av nitrogentilførselen til Hardangerfjorden stammer fra oppdrett. Det er vel dokumentert, det har vi god oversikt over, sier Pedersen.

Han sier at klimaendringene forsterker effekten av utslippene fra oppdrettsbransjen.

(©NTB)

Flere nyheter: