Menu
Olje- og energiminister Terje Aasland overtar ansvaret for Petroleumstilsynet. Arkivfoto: Javad Parsa / NTB

Petroleumstilsynet legges inn under oljedepartementet

Olje- og energiminister Terje Aasland overtar ansvaret for Petroleumstilsynet.

Av NTB | 11.05.2023 10:54:52

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har hatt dette til nå. Endringen skjer med umiddelbar virkning, går det fram av en pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Petroleumstilsynet har ansvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring i petroleumsvirksomheten.

Regjeringen vil samle det forebyggende sikkerhetsarbeidet i sektoren.

– Dermed vil vi få en styrket, tydelig og mer helhetlig petroleumsforvaltning. Dagens sikkerhetspolitiske situasjon viser med all tydelighet at det er behov for en slik samlet tilnærming for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser i petroleumssektoren, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til HMS-arbeidet i sektoren i revidert budsjett, som legges fram torsdag.

– Norsk petroleumsvirksomhet skal også fremover være verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. Dette samtidig som norske felt fortsatt skal bidra med pålitelige og langsiktige leveranser av olje og gass til Europa og verden. Sammen med næringen og alle dens ansatte vil jeg arbeide for å oppnå dette, sier Aasland.

Flere nyheter: