Menu
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier at regjeringen vil justere årets statsbudsjett etter at nye anslag viser en høyere prisvekst enn det som opprinnelig ble lagt til grunn. Foto: Geir Olsen / NTB

Pengebruken i statsbudsjettet øker med mange milliarder

Lønns- og prisveksten har vært høyere enn regjeringen la til grunn i statsbudsjettet. Nå varsler regjeringen at de vil justere statsbudsjettet.

Av NTB | 03.02.2023 08:17:36

Økonomi og næringsliv: – De endrede forutsetningene påvirker ikke bare offentlige virksomheter som sykehus, politi, skoler og andre, men også verdien av tilskudd til bedrifter og organisasjoner og overføringer til folk, som for eksempel barnetrygd. Dette gjør vi noe med, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding fredag morgen.

Målet med justeringene er at utviklingen i det offentlige tjenestetilbudet blir omtrent som forutsatt i budsjettet da Stortinget vedtok det.

– Vi varsler dette tidlig slik at offentlige virksomheter og andre som mottar penger over statsbudsjettet, kan planlegge året på en god måte. Det vil fortsatt være et stramt budsjett, men vi må unngå at virksomhetene må kutte som en følge av de endrede forutsetningene, sier Vedum.

I og med at statsbudsjettet er på 1.748 milliarder kroner, betyr justeringen etter det endrede prisvekstanslaget at regjeringen må bruke mange milliarder kroner mer.

– Ja, det er mange milliarder per prosentpoeng, sier Vedum til NRK.

På «Politisk kvarter» fredag morgen sier Vedum at det er for tidlig og uansvarlig å si nå nøyaktig hvor mange milliarder kroner ekstra regjeringen vil bruke.

– Nå er januar akkurat ferdig, og så må vi bruke månedene fram til revidert så vi får best mulig grunnlag til å få et best mulig anslag for å vurdere hva prisveksten blir i 2023, sier han.

Her vil regjeringen remme forslag for Stortinget om en pris- og lønnsjustering av budsjettet som veier opp for den ekstraordinære kostnadsveksten i år.

– Statsbudsjettet justeres vanligvis ikke for slike endringer gjennom budsjettåret. Når pris- og lønnsveksten ligger an til å bli så mye høyere enn det som var forutsetningen, er det likevel behov for å justere nivået på bevilgningene i 2023. Dersom vi ikke gjør dette, vil aktivitetene i sykehus, politiet, skoler og andre viktige tjenester bli lavere enn budsjettet la opp til, skriver Finansdepartementet i pressemeldingen.

NRK, som omtalte saken ett minutt før Finansdepartementet sendte ut pressemeldingen, skriver at regjeringen da de la fram statsbudsjettet i fjor høst, la en prisvekst på 2,8 prosent i 2023 til grunn. Nå mener de fleste økonomer at det prognosen er for lav. Statistisk sentralbyrå anslår at prisene vil stige med 4,9 prosent i Norge i år.

De konkrete endringene vil legges fram i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i mai.

Flere nyheter: