Menu
Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Over 700 000 tapte dagsverk i Rogaland

Det legemeldte sykefraværet i Rogaland var på 5,4 prosent ved utgangen av 1. kvartal 2023. Karmøy og Haugesund har det høyeste sykefraværet i fylket.

Av Egil M Solberg | 01.06.2023 09:22:51

Arbeidsmarked: Legemeldt sykefravær er tapte dagsverk dividert på avtalte dagsverk. I Rogaland var det 728 288 tapte dagsverk i årets første kvartal. Dette er en liten nedgang sammenlignet med i fjor.

Landsgjennomsnittet for det legemeldte sykefraværet er på 6,1 prosent. Kun Oslo har lavere legemeldt sykefravær med 5,0 prosent.

Næringsgruppen med høyest sykefravær var helse- og sosialtjenester med 8,2 prosent.

Økning innenfor de to største diagnosegruppene

De to største diagnosegruppene, muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser, sto for henholdsvis 30,3 prosent og 24,1 prosent av det legemeldte sykefraværet.

– Antallet tapte dagsverk innenfor psykiske lidelser har økt med 23 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, sier Haftorsen.

20 prosent av de sykemeldte jobber delvis

Rogaland peker seg ut som et av fylkene med lavest bruk av gradert sykemelding. 21,4 prosent er gradert sykemeldt, som betyr at de er i delvis jobb. På landsbasis er 24,6 gradert sykemeldt.

– Bruk av gradert sykemelding mener vi er bra for den som er sykemeldt. Det er forbundet med flere positive utfall, som blant annet høyere arbeidsdeltakelse og kortere sykefravær, sier Haftorsen.

Kommunale forskjeller i legemeldt sykefravær

Kommunene med høyest legemeldt sykefravær i Rogaland var Tysvær, Karmøy, Haugesund og Randaberg med henholdsvis 6,0 prosent, 5,9 prosent, 5,8 prosent og 5,8 prosent.

Det legemeldte sykefraværet i de største kommunene i Rogaland:

Karmøy: 5,9%
Haugesund: 5,8%

Hå: 5,7%
Time: 5,7%

Klepp: 5,5%
Eigersund: 5,5%

Sandnes: 5,4%
Sola: 5,3%
Gjesdal: 5,3%

Stavanger: 5,0%

Flere nyheter: