Menu
De fleste husdyr og produksjonsdyr har det godt, men i Norge er det rundt 350 personer som har helt eller delvis forbud mot å ha dyr. Over 200 av dem er bønder. Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

Over 200 bønder har forbud mot dyrehold

Mattilsynet har registrert nærmere 350 personer som har helt eller delvis forbud mot dyrehold. Over 200 av disse er bønder.

Av NTB | 29.08.2023 01:44:30

Kuriosa og kjendiser: Det viser en oversikt over aktive forbud fra Mattilsynet, som Nationen har fått innsyn i.

Blant personene på forbudslisten befinner det seg både aktive bønder og personer som «bare» har forbud mot å ha kjæledyr. Men i de fleste sakene er det snakk om produksjonsdyr, altså der bønder er eiere, skriver avisen.

«Det er begge deler, med hovedtyngde på produksjonsdyr – over 200. Noen forbud omfatter alle arter», skriver Elisabeth Schei-Berg, som leder interregionalt fagforum for dyrevelferd hos Mattilsynet, i en epost til avisen

Det er den nye Dyrevelferdsloven som gir både Mattilsynet og rettsvesenet mulighet til å fatte slike vedtak, av hensyn til dyrene.

Politiadvokat Inger Helen Stenevik sier til Nationen at de som ilegges et slikt forbud, må ha gjort grove eller gjentatte brudd på dyrevelferdsloven.

Som eksempler nevner hun at dyret er utsatt for lidelser og fare gjennom mangelfullt stell og/eller mangler i levemiljøet, utsatt for uforsvarlig avliving og/eller vold, eller at de er blitt hensatt i hjelpeløs tilstand. Andre eksempler er seksuelle overgrep og uforsvarlig avl.

(©NTB)

Flere nyheter: