Menu
Ansatte i politiet som er organisert i Akademikerne streiker utenfor Politihuset i Oslo, hovedkontoret til Oslo politidistrikt, etter at meklingen med staten ikke førte fram. Streiken rammer blant annet flere departementer, politiet og høyskoler. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Oslo-politiet: Streiken kan påvirke etterforskningen av straffesaker

371 ansatte ved Oslo-politiet tas ut i streik. Streiken vil kunne påvirke etterforskningen av straffesaker, sier politiet, som ber folk møte opp som vanlig til passtime.

Av NTB | 24.05.2024 10:51:47

Kriminalitet og rettsvesen: – Det er tatt ut totalt 371 personer ved Oslo politidistrikt i første og andre uttak fra Akademikerne og Unio. De streikende innehar ulike oppgaver og funksjoner i politidistriktet, og uttaket omfatter jurister, politibetjenter og sivilt ansatte, skriver Oslo-politiet i en pressemelding.

Påtalekapasiteten vil være redusert under streiken, noe som kan gå ut over etterforskning og iretteføring av straffesaker, skriver de videre.

Oslo-politiet opplyser til NTB at de som har bestilt time for å få nytt pass, kan møte opp til avtalt tid.

Per fredag formiddag går det som normalt på passkontoret i Oslo politidistrikt, opplyser Oslo-politiet, som legger til at det kan bli litt lenger saksbehandling på enkelte søknader.

– Vi er motiverte, klare og har opptrappingsplaner. Vi kan holde på lenge, sier hun til Politiforum.

– Dette er en streik som handler om noe mer enn kroner og øre og avtaleforhold. Vi opplever det også som et angrep på partssamarbeidet.

Hun mener staten forsøker å tvinge flertallet inn på noe som mindretallet ønsker.

– Vi synes dette blir politisert, det er ikke mer enn to år siden vi inngikk og laget en felles avtale med Akademikerne. Da var det velvilje fra staten for å ha to avtaler, og så er det plutselig ikke det fordi de som utgjør mindretallet ønsker seg en felles avtale, sier Skatvold videre.

– Oslo politidistrikt foretar fortløpende vurderinger av streikeuttaket og søker om unntak eller dispensasjoner fra streiken der dette vurderes å være nødvendig, heter det i pressemeldingen.

Det begrunner de med at de er opptatt av å ivareta tryggheten og å ha beredskap for alvorlige hendelser, selv i en arbeidskonflikt.

De opplyser videre at kommunikasjonsstaben kommer til å bli kraftig redusert.

Unio forhandler på vegne av Politiets Fellesforbunds medlemmer på statlig område. Unn Alma Skatvold, som er leder i Politiets Fellesforbund, sier at streikeviljen er stor.

Oslo-politiet opplyser videre at de i enkelte situasjoner kan be om at ansatte gis dispensasjon til å jobbe under streiken.

Flere nyheter: