Menu
Oslo kommune må betale erstatning til Geir Kåre Nyland etter en stupeulykke på Munch Brygge i 2021. Foto: Heiko Junge / NTB

Oslo kommune dømt til å betale 780.000 kroner i erstatning etter stupeulykke

Tidligere MMA-utøver Geir Kåre Nyland får erstatning fra Oslo kommune etter stupeulykken på Munch brygge 30. mai 2021.

Av NTB | 09.06.2023 11:08:51

Kriminalitet og rettsvesen: Det kommer fram i en dom fra Oslo tingrett. Kommunen er dømt til å betale 781.250 kroner til Nyland.

Nyland brakk ryggen i ulykken og ble lam fra brystet og ned. Hodeskaden han pådro seg, førte til varig nedsettelse av synet. I dag sliter 32-åringen med sterke psykiske utfordringer som følge av ulykken. Han er i dag 85 prosent varig invalid.

Retten er også enig i at området som sådan innbyr til bading, herunder hopping og stuping.

– Etter en samlet vurdering mener retten at skiltingen var for begrenset, dette særlig tatt i betraktning av de store folkemengdene som oppholdt seg og brukte området på solskinnsgater. I tillegg var skiltingen montert horisontalt på kaikanten slik at de var vanskelig å se, med for stor avstand og det ble heller ikke varslet om undersjøiske objekter.

Kun kort tid etter ulykken ble det satt opp flere skilt i området. Det er også satt opp enda flere skilt etter dette.

– Etter dette er rettens konklusjon alle forhold tatt i betraktning at Oslo kommune har vært uaktsom ved ikke å sette opp ytterligere varslingsskilt og/eller iverksatt ytterligere sikringstiltak på ulykkesstedet. Retten kan videre ikke se at et slikt krav går på bekostning av nytteverdien av åpne promenader og oppholdsarealer langs fjorden og Akerselva, eller at brede samfunnsinteresser taler imot ansvar i denne saken, slik kommunen har anført.

– Foreløpig kan jeg bare si at vi er skuffet. Men må få lest gjennom dommen før vi finner ut om vi skal ta stilling til en eventuell anke, sier Kongsteien.

Han understreker at de mener at merkingen på stedet var tydelig nok.

– Vi har ment det, ja, sier Kongsteien.

– Etter en samlet vurdering har retten kommet til at de eksisterende sikringstiltakene på stedet ikke var tilstrekkelige på ulykkestidspunktet. Riktignok var det satt opp varselskilt om grunt vann / stuping forbudt på kaikanten med en avstand på 10 til 14 meter i området, noe som retten mener ville ha vært tilstrekkelig hvis bruken av området var i henhold til det området var regulert til, nemlig torg, promenade og kai, står det i dommen.

I dommen kommer det også fram at Oslo kommune forsto at området var for dårlig skiltet på ulykkestidspunktet.

Bymiljøetaten i Oslo kommune, ved kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien, sier til Dagbladet at Bymiljøetaten er skuffet over dommen.

Flere nyheter: