Menu
Christian Tybring-Gjedde (Frp) er klar for et forsvarsforlik. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Opposisjonen klare til å forhandle om Forsvaret – vil gi mer penger

Både Frp, Høyre, Venstre og Rødt ønsker et bredt forlik i Stortinget for å styrke Forsvaret kraftig i tråd med anbefalingene fra forsvarskommisjonen.

Av NTB | 03.05.2023 12:44:21

Politikk: – Vi bør søke et bredt forlik. Det vi har sett til nå, var jo en gedigen flause fra regjeringen i går. De styrker forsvaret med 3,8 milliarder kroner i året når forsvarskommisjonen foreslår 70 milliarder. Det er klart det må andre kluter til, sier Frps forsvarspolitiske talsperson Christian Tybring Gjedde til NTB.

Han mener forsvarskommisjonens rapport, som ble lagt fram onsdag, innebærer et paradigmeskifte i norsk forsvarspolitikk.

Kommisjonen tar til orde for at forsvarsbudsjettet må økes med 30 milliarder kroner på gjeldende statsbudsjett og deretter med ytterligere 40 milliarder kroner i året i ti år.

– Det er enorme summer, men vi har ressursene, og Frp mener vi ikke har råd til å la være å sikre landet på en adekvat måte, sier Tybring Gjedde.

– Det er både for å sikre folkelig forankring, for å sikre legitimitet, men ikke minst langsiktighet og forutsigbarhet, sier Storberget.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) svarer slik på oppfordringen:

– Vi skal komme tilbake til hvordan vi konkret tar dette videre i Stortinget, men min grunnholdning er at Norge har vært tjent med at man har samlet seg bredt politisk når det er store utfordringer som møter det norske samfunnet, sier han til NTB.

– Vi har arbeid foran oss, legger han til.

Leder i utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Eriksen Søreide (H), antyder at regjeringen så langt ikke har satt av nok penger.

– Vi merker oss at kommisjonen mener det trengs 30 milliarder kroner mer fram til 2026, mens regjeringen i går mente at det trengs 11 milliarder i samme tidsperiode, sier hun.

Hun mener kommisjonen kom med en alvorstung og omfattende rapport.

– Rapporten viser at det er store behov for å styrke forsvarsevnen. Vi må både få det Forsvaret vi har, til å virke, og det må virke over tid.

– Vi må styrke Forsvaret med langt flere soldater for å doble Hæren, styrke Heimevernet, reetablere Sjøheimevernet og styrke luftvernet kraftig. Dette har vi foreslått på Stortinget, og det vil være i tråd med løftene kommisjonen anbefaler, å vedta dette, sier han.

Moxnes sier at Rødt er åpen for et forsvarsforlik, gitt at det målrettet styrker Norges nasjonale forsvarsevne.

– Denne kommisjonen viser at vi står i en veldig alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon og et forsvar som ikke er rustet til den situasjonen. Da mener jeg at alle partier må være med og ta ansvar for å løfte Forsvaret til det nivået vi trenger, sier hun til NTB.

Hun peker på et gap mellom bevilgningene til Forsvaret og behovet.

– Regjeringen presenterte i går en økning av forsvarsbudsjettet med 3,8 milliarder per år fram mot 2026. Det kan godt hende det er tilstrekkelig for å nå toprosentmålet, men ut fra kommisjonens rapport er dette langt fra nok for å styrke vår forsvarsevne så mye som er nødvendig ut fra dagens sikkerhetssituasjon, sier hun.

Leder av forsvarskommisjonen, Knut Storberget, tok under sin presentasjon til orde for et bredt forlik på Stortinget når de økonomiske rammene for forsvaret skal spikres.

Høyre tar gjerne imot en invitasjon til et bredt forlik.

Rødts Bjørnar Moxnes sier at han deler kommisjonens syn på at Norge må ta større ansvar for egen sikkerhet.

Venstre-leder Guri Melby deler forsvarskommisjonens bekymring over sikkerhetssituasjonen.

(©NTB)

Flere nyheter: