Menu
Omsetningsrådet har gitt Nortura medhold i måten de har levert egg til butikk på. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Omsetningsrådet: Nortura har ikke brutt reglene under eggkrisen

Omsetningsrådet har gitt Nortura medhold i måten de har levert egg til butikk mens det har vært eggmangel.

Av NTB | 27.05.2024 21:42:59

Økonomi og næringsliv: Landbruks- og matdepartementet (LMD) mente det var «begrunnet tvil» om hvorvidt Nortura følger reglene. De ba Omsetningsrådet fatte et vedtak om Norturas praksis ved fordelingen av egg til forbrukermarkedet.

Det ble drøftet om Omsetningsrådet hadde grunnlag for å pålegge Nortura å prioritere egg til konsum framfor egg til industri, noe Omsetningsrådet konkluderte med at de ikke hadde.

Sekretariatet i rådet innstilte på at Norturas praksis bryter med regelverket. I stedet ble det flertall for et forslag fra Bondelaget om at regelverket blir overholdt.

«Omsetningsrådet har kommet til at den praksis som Nortura følger når det gjelder forsyningsplikten på egg, er i samsvar med markedsreguleringsforskriften paragraf 4–4 andre ledd», står det i protokollen.

Omsetningsrådet ga Nortura medhold. Det var åtte mot tre stemmer.

– Vi har hatt en konstruktiv og god diskusjon der forslaget fra Bondelaget til slutt ble vedtatt. Dette har vært en vanskelig sak og vi har nå fattet et vedtak, slik departementet ba oss om, sier leder Bjørg Tørresdal i Omsetningsrådet til Nationen.

Lederen utgjorde en del av mindretallet i rådet i saken.

(©NTB)

Flere nyheter: