Menu
Helsebyråd Bergen Kommune: Marte Monstad (Frp) Pressefoto: Andrew M.S Buller
Helsebyråd Bergen Kommune: Marte Monstad (Frp) Pressefoto: Andrew M.S Buller

Omgjør avslag om sommerleir på Bømlo

Bergen kommune har nå bemannet sommerleiren for voksne med utviklingshemming med helsepersonell og gjennomgått søknadene på nytt, noe som betyr at nesten alle som søkte, får dra til Bømlo likevel.

Av tomas | 17.06.2024 21:14:07

Bømlo: Bergen kommune har nå bemannet sommerleiren for voksne med utviklingshemming med helsepersonell og gjennomgått søknadene på nytt, noe som betyr at nesten alle som søkte, får dra likevel.

Av de 21 søkerne som opprinnelig fikk avslag på sommerleiren på Bømlo, har 17 fått omgjort vedtaket sitt. Byråd for eldre, helse og omsorg, Marte Joan Monstad (Frp), bekrefter dette overfor BA.

– Jeg har vært opptatt av å finne løsninger for flest mulig av de som har søkt, og at alle har fått vurdert sine søknader på ny, sier hun til avisen.

I løpet av prosessen har to av søkerne meldt seg av ferietilbudet, noe som betyr at 15 flere nå får dra på leir. For fire av søkerne er det dessverre nødvendig å opprettholde avslagsvedtaket. Disse har fått mulighet til å klage vedtaket.

Kommunen har jobbet hardt for å sikre at alle brukerne blir godt ivaretatt under leiren. For å oppnå dette har de inngått en avtale med et vikarbyrå, som vil bidra med fire medisinstudenter og en vernepleier med videreutdanning.

– Vi har jobbet på spreng i flere dager for å sikre et ferietilbud til flere av de som opprinnelig fikk avslag. Alle søknader er vurdert på nytt, og vi har fått tak i helsepersonell som kan ivareta behovene til de som nå har fått omgjort vedtaket sitt, sier Monstad.

Hun uttrykker stor glede og lettelse over at de har klart å skaffe nok faglært personell slik at flere kan glede seg til turen. Dette er ingen selvfølge i en tid med stor mangel på personell.

Avslagene vakte stor oppsikt da 19 av de faste gjestene ved sommerleiren på Bømlo fikk avslag på sine søknader. Flere av disse har epilepsi, noe som førte til sterke reaksjoner fra Epilepsiforbundet.

– Det er gledelig at kommunen sender med helsepersonell til Bømlo, noe som kan gi en tryggere tur for alle. Men når avslagene er gitt på feil grunnlag, er også omgjøringsvedtakene gjort på feil grunnlag, sier fungerende generalsekretær i Epilepsiforbundet, Jørn Sibeko til Bergensavisen.

Han peker på at når noen har vært anfallsfri i 20 år, har de ikke behov for helsepersonell på tur. Foreldre til barn med epilepsi har allerede kontaktet ham for å spørre om de nå må kreve helsepersonell på leirskole. Han mener at hverken enkeltpersoner eller samfunnet er tjent med overdreven sykeliggjøring av mennesker med epilepsi.

Det populære ferietilbudet retter seg mot voksne med utviklingshemming som klarer seg uten helsepersonell i de tolv dagene leiren varer. Imidlertid ble det innført nye interne retningslinjer som strammet inn behandling av årets søknader. Monstad har tidligere beklaget at de ikke har vært tydelige nok i kommunikasjonen rundt disse retningslinjene.

Flere nyheter: