Menu
Foto: Avdelingsleder i Omega 365 Solutions, Roger Arnesen, mener kontrakten med Sykehusbygg vil øke kundegrunnlaget og styrke utviklingen av kjerneproduktet; Omega 365.

Omega 365 inngår viktig avtale med helseforetakene

Omega 365 har inngått en betydningsfull rammeavtale med Sykehusbygg og de fire regionale helseforetakene.

Av Egil M Solberg | 18.09.2023 09:50:19

Næringsliv: Denne avtalen omhandler levering av verktøy for en helhetlig BIM-løsning for forvaltning, drift, vedlikehold, og utvikling (FDVU) innen eiendomsforvaltning.

Roger Arnesen, avdelingsleder i Omega 365 Solutions, uttrykker stor tilfredshet med kontrakten og understreker dens betydning: «Dette er en stor og viktig kontrakt for oss, som øker kundegrunnlaget vårt og styrker utviklingen av kjerneproduktet vårt; Omega 365.»

Sykehusbygg har tidligere benyttet Omega 365 i store utbyggingsprosjekter innen helsevesenet, men denne avtalen gir dem muligheten til å utnytte bredden av Omega 365-systemet.

Rammeavtalen omfatter totalt 5 millioner kvadratmeter bygg og gjelder for alle helseforetak i Norge. Målet er å oppnå en effektiv verdikjede fra byggeprosjekt til drift og forvaltning, som vil bidra til å minimere livsløpskostnadene for eiendom i spesialisthelsetjenesten.

Omega 365 er et globalt selskap, med hovedkontor i Ølensvåg i Rogaland, som leverer prosjektstyringssystemer og prosjektpersonell til noen av de største kundene og prosjektene innen olje og gass, helsetjenester, infrastruktur, energi og konstruksjon. Selskapet hadde en omsetning på 2,5 milliarder kroner i 2022.

Flere nyheter: