Menu
Foto: Sellafield ligger i Cumbria og er Storbritannias største og mest komplekse kjernefysiske anlegg. Anlegget har en variert portefølje av byggeprosjekter som har strukket seg over flere tiår. Foto: Programme and Project Partners (PPP).

Omega 365 i Ølensvåg med oppdrag på atomanlegg i Sellafield

Omega 365 med hovedkontor i Ølensvåg skal bidra til at atomkraftverket i Sellafield revolusjonerer sin tilnærming til store prosjekter. Nå er det signert en langsiktig avtale.

Av Egil M Solberg | 23.08.2023 10:50:20

Næringsliv: Den første kontrakten for en programvarebasert løsning er nylig blitt tildelt Omega 365, blir det opplyst i en pressemelding.

Partnerskapet Programme and Project Partners (PPP), som strekker seg over 20 år, har som mål å revolusjonere Sellafield Ltds tilnærming til store prosjekter.

Systemet Pims CMS fra Omega 365 vil spille en vesentlig rolle i håndteringen av kritiske leveranseprosesser i Sellafields omfattende prosjekter.

John Newell, digital leveringsleder i PPP, forklarte at komplekse kjerne- og energiprosjekter blir stadig mer datatunge, og felles datamiljø (CDE) er blitt et avgjørende prosjektverktøy.

Implementeringen av Omega 365s kontrakt, den første i en serie programvarekontrakter, legger grunnlaget for en mer enhetlig tilnærming på tvers av organisasjonen og markerer begynnelsen på Sellafields digitale utvikling.

Omega 365 vil gjennom Pims CMS bidra til økt effektivitet og kvalitet i prosjektresultater, muliggjøre tidlig samarbeid mellom bygge-, oppstarts- og driftsfaser, og sikre kontinuerlig overvåkning av fremdrift.

Dette partnerskapet markerer et viktig skritt mot modernisering av Sellafields prosjektleveranser og bærekraftig fremtid for anlegget, heter det i pressemeldingen.

Flere nyheter: