Menu
Nestleder Trond Grande i Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet. Foto: Heiko Junge / NTB

Oljefondet fikk en avkastning på 893 milliarder kroner i første kvartal

Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet, fikk i første kvartal en avkastning på 893 milliarder kroner i første kvartal.

Av NTB | 21.04.2023 10:04:28

Økonomi og næringsliv: Avkastningen tilsvarer en økning på 5,9 prosent.

– Aksjeinvesteringene bidro mest positivt til avkastningen i kvartalet. Oppgangen i aksjemarkedet ble i stor grad drevet av sektorene teknologi og varige konsumvarer, sier nestleder Trond Grande.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av kvartalet. Det bidro til en betydelig økning i fondets verdi på 755 milliarder kroner. 217 milliarder kroner var netto tilførsel fra staten.

70,1 prosent av fondet var investert i aksjer, 27,3 prosent i rentepapirer, 2,4 prosent i unotert eiendom og 0,1 prosent i unotert infrastruktur for fornybar energi.

– Avkastningen på fondets aksjeinvesteringer var 7,4 prosent, mens renteinvesteringene fikk en avkastning på 2,7 prosent. Avkastningen på unotert eiendom var -1 prosent, og avkastningen på unotert infrastruktur for fornybar energi var -3,8 prosent, opplyses det.

Oljefondet eier en andel i over 9.000 selskaper i over 70 land. Blant selskapene er Apple, Nestlé, Microsoft og Samsung. I gjennomsnitt eier fondet 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Fondets markedsverdi økte med 1.865 milliarder kroner til 14.294 milliarder kroner per 31. mars.

Fondets avkastning var 0,06 prosentpoeng svakere enn avkastningen på referanseindeksen.

Flere nyheter: