Menu
Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har bedt Stortinget om å få holde en redegjørelse om Fosen-saken. Foto: Alf Simensen / NTB

Olje- og energiministeren vil redegjøre for Stortinget om Fosen-saken

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ber Stortinget om å få redegjøre for oppfølgingen av Fosen-saken. Flere mener statsministeren bør møte i stedet.

Av NTB | 01.03.2023 15:45:26

Politikk: – Jeg har bedt Stortinget om å få komme og gi en redegjørelse på vegne av regjeringen om Fosen-saken. Det er svært viktig for regjeringen å komme fram til en løsning som ivaretar urfolksrettighetene for reindriftseierne på Fosen. Der vil jeg orientere om regjeringens arbeid med denne saken, sier Aasland.

Aasland sendte brev til Stortinget onsdag.

– Under henvisning til Stortingets forretningsorden § 45 anmoder jeg herved Stortingets presidentskap om å få holde en redegjørelse om oppfølgingen av Fosen-saken, heter det i brevet.

Det er foreløpig uvisst når redegjørelsen vil bli holdt.

– Så langt har ministeren skapt mer forvirring enn hatt evne til å gi klare svar, uttaler han.

– Jeg forventer at ministeren kommer til Stortinget og presenterer en klar, tydelig og tidfestet plan for hvordan denne uholdbare situasjonen kan opphøre og hvordan de oppsatte vindturbinene kan rives ned slik at reinbeitene og naturen kan restaureres, fortsetter MDG-lederen.

– Aasland må starte med en uforbeholden unnskyldning og konstatere faktum: Det pågår et menneskerettighetsbrudd på Fosen, skriver hun i en kommentar.

Samtidig mener Marhaug at det egentlig er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) som bør møte.

Hun mener riving av vindturbinene virker som det eneste seriøse alternativet og ber Asland redegjøre for muligheten for å gjøre det.

– Nå er det for sent at bare Aasland kommer til Stortinget for å redegjøre. Vi har et pågående brudd på menneskerettighetene, og regjeringen nekter å ta ansvar. Det er statsministeren som nå må komme til Stortinget og redegjøre for hvordan de vil følge opp dommen fra Høyesterett, skriver han i en kommentar til NTB.

– Regjeringen har brukt over 500 dager på å forsøke å saksbehandle seg bort fra dette. Det må komme en løsning, og det er statsministerens ansvar, uttaler han videre.

– Jeg vil bare ønske Aasland hjerteligst lykke til med å redegjøre for hvordan man kan forsvare et menneskerettighetsbrudd på over 500 dager, sier hun til NTB.

MDG-leder Arild Hermstad synes det er bra at Aasland skal redegjøre for Stortinget.

Redegjørelsen må skje så snart som mulig, mener Sofie Marhaug, miljøpolitisk talsperson for Rødt.

Ola Elvestuen, Venstres representant i energi- og miljøkomiteen, mener, det ikke holder at Aasland kommer til Stortinget.

Ella Marie Hætta Isaksen, artist og talsperson for aksjonistene, kommenterte under en pressekonferanse onsdag utviklingen.

Flere nyheter: