Menu
FOTO: Shutterstock / Tryg Forsikring

Økt brannfare – vær varsom med grillen

Ved grov uaktsomhet risikerer en å ikke få noe på forsikringen hvis en selvforskyldt gressbrann antenner huset sitt.

Av Egil M Solberg | 22.05.2024 10:21:19

Brannfare: Det er meldt om stor skogbrannfare over store deler av Sør-Norge i dag og de neste dagene, ifølge Meteorologisk institutt, og Tryg forsikring advarer mot å bruke åpen ild utendørs.

– Ved grov uaktsomhet risikerer en å ikke få noe på forsikringen hvis en selvforskyldt gressbrann antenner huset ditt, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Det er i tillegg meldt om en god del vind flere steder, lav luftfuktighet og høy temperatur. Det er forhold som legger til rette for store og ukontrollerte branner.

– Det er kritisk tørt flere steder nå, og det er all grunn til å minne om at det er forbud mot å tenne bål i skog og mark, og vi oppfordrer alle til å være varsom med bruk av engangsgrill, også i egen hage eller på terrassen.

– Folk som er ute i skog og mark eller på hytta bør virkelig ikke tenne bål eller fyre opp engangsgrillen nå. Gnister antenner lett tørt gress og løv, ikke minst hvis det er litt vind i tillegg. De fleste skogbranner skyldes menneskelig aktivitet, med bålbrenning og grilling som de vanligste årsakene, sier han.

271 skogbranner hittil i år

Det er hittil i år registrert 271 skog- og gressbranner, i følge tall fra DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det ble registrert over tusen skogbranner i fjor. Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader er også forsikret mot naturskade.

– Men ved grov uaktsomhet, i tilfelle man selv antenner en skog- eller gressbrann som så antenner hus, kan forsikringen bli avkortet, eller at man i verste fall ikke får noe igjen. I tillegg kan man bli erstatningspliktig, få bot eller bli dømt til fengsel. Ved antydning til skogbrann bør man forsøke å slokke den mens det ennå er mulig uten å ta unødige sjanser, sier Brandeggen.

Forbudt å tenne bål nå

Det er et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september hvor det er forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i, eller i nærheten av, skog og annen utmark. Sjekk hvilke regler som gjelder for din kommune.

Hvis man skal grille på områder som er langt unna skog og utmark, f.eks. i hager eller på tilrettelagte grill- og bålplasser i parker, gjelder den alminnelige aktsomhetsplikten. Dette innebærer at du må være forsiktig, ansvarsfull og bålet må være fullstendig slokket før du forlater stedet.

Hvis du bruker engangsgrill må du huske at under grillen blir det varmt og underlaget kan fort ta fyr eller bli skadet av varmen. Sett aldri grillen direkte på bakken, og slukk den med vann når dere er ferdige.

Flere nyheter: