Menu
NAV direktør i Rogaland. Merethe P. Haftorsen. FOTO: NAV Rogaland

Økt arbeidsledighet på grunn av ukrainske innvandrere

Ledigheten i Rogaland øker etter at flere ukrainske har fullført introduksjonsprogrammet og registrert seg som arbeidssøkere.

Av Egil M Solberg | 28.06.2024 11:31:19

Arbeidsledighet: Arbeidsledigheten i Rogaland steg til 1,7 prosent i juni, med 4 559 registrerte helt ledige, en økning på 13 prosent fra samme måned i fjor.

NAV Rogaland forklarer økningen med flere ukrainske fordrevne som har fullført introduksjonsprogrammet og registrert seg som arbeidssøkere.

Bruttoledigheten, som inkluderer helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var 5 625 personer, eller 2,1 prosent av arbeidsstyrken. Denne økningen på over 1 000 personer fra i fjor viser en bekymringsverdig trend.

Personer med innvandrerbakgrunn utgjorde 57 prosent av de helt ledige, med ukrainere som den største gruppen.

Samtidig ble det registrert 3 936 ledige stillinger i Rogaland, en økning på 36 prosent fra i fjor.

Flere nyheter: