Menu
Kronprins Haakon delte ut Holbergprisen til Joan Martinez-Alier i Universitetsaulaen i Bergen. Foto: Tuva Åserud / NTB

Økonom ble overrakt Holbergprisen

Kronprins Haakon har overrakt Holbergprisen til den katalanske forskeren Joan Martinez-Alier, for hans arbeider innen blant annet økonomi og politisk økologi.

Av NTB | 08.06.2023 17:28:55

Vitenskap og teknologi: – Denne sjenerøse tildelingen setter økologisk økonomi, politisk økologi og debatten om nedvekst i det akademiske søkelyset og nærmere politikkens sentrum, sa prisvinneren i en pressemelding fra Universitetet i Bergen da prisen ble overrakt torsdag.

Han forklarte at hovedmålet med forskningen hans er å synliggjøre miljøkonfliktene som handler om at flyten av energi og ressurser mellom naturen og samfunnet endrer seg.

Prisen tildeles årlig ved Universitetet i Bergen (UiB) for banebrytende forskning innenfor fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Den blir finansiert over statsbudsjettet, og administreres av UiB på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Prisen er på 6 millioner kroner.

Ifølge pressemeldingen er han kjent for å kritisere rådende økonomisk teori og den dominerende forståelsen av økonomisk vekst.

Martinez-Aler skal også være sentral innen bevegelsen for nedvekst.

I sin takketale beskrev Martinez-Alier hvordan motsetningen mellom økonomi og miljø, etter hans oppfatning, skjules av en skinnenighet om bærekraftig utvikling.

– Økende grad av ulikhet og staters maktbruk gjør det umulig å begrense miljøødeleggelse gjennom internasjonale, demokratiske mekanismer, advarte han, og fortsatte:

– Internasjonale avtaler som sikrer menneskerettigheter og miljø er nå mindre sannsynlige en noensinne.

Prisen på 500.000 kroner blir hvert år tildelt en ung forsker fra eller i et nordisk land, for fremragende vitenskapelig arbeid innen Holbergprisens fagfelt.

I år ble prisen tildelt den danske litteraturforskeren Simona Zetterberg-Nielsen, som er lektor i nordisk språk og litteratur ved Aarhus Universitet. Hun mottar prisen for sin forskning på romanens historie, narratologi, og fiksjonalitet.

– Jeg har gjort 1700-tallsromaner som Nils Klim til mitt forskningsfelt, ikke bare på grunn av interessen for historie i seg selv, men også på grunn av svarene som omhandler nåtiden og fremtiden, men som kan ligge skjult i fortiden, forklarte Zetterberg-Nielsen.

Martinez-Alier er professor emeritus ved Institute of Environmental Science and Technology ved Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB).

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) delte også ut årets Nils Klim-pris i universitetsaulaen torsdag.

(©NTB)

Flere nyheter: