Menu
Omfanget av bedragerier i Norge er nå så stort at det grenser til å være et nasjonalt sikkerhetsproblem, skriver Økokrim i sin årsrapport. Foto: Lise Åserud / NTB

Økokrims årsrapport viser klar økning i antall bedragerier

Omfanget av bedragerier i Norge er nå så stort at det grenser til å være et nasjonalt sikkerhetsproblem, skriver Økokrim i sin årsrapport.

Av NTB | 08.05.2023 18:24:22

Kriminalitet og rettsvesen: I rapporten fremgår det at både politiet og bankene registrerer en voldsom økning i antall bedragerier. Kriminelle opparbeider seg betydelige økonomiske midler, og befolkningens tillit til private og offentlige instanser samt digitale sikkerhetsløsninger svekkes, skriver særorganet.

For å møte denne økningen vil Økokrim i år opprette en nasjonal bedragerienhet. Formålet med enheten er å identifisere bedragerilovbrudd som rammer innbyggere på tvers av politidistrikter og/eller som har internasjonale forgreninger.

Målet er også å få i stand en mer effektiv og strukturert bedrageribekjempelse blant annet ved å iverksette forebyggende tiltak i samarbeid med banker og andre i næringslivet. Dette skal også styrke etterforskningen av bedragerier som er organisert og systematisk utført, skriver Økokrim.

(©NTB)

Flere nyheter: