Menu
Foto: Helse Fonna / NTB

Øker kapasiteten på Stord sykehus

Helse Fonna har mottatt en bestilling fra Helse Vest om å øke kapasiteten for spesialisert rehabilitering.

Av Egil M Solberg | 29.11.2023 18:44:36

Sykehus: Derfor starter de nå med å vurdere hvordan de kan øke antallet rehabiliteringssenger på Stord sykehus fra ni til totalt 15 senger, melder Sunnhordland.

For å kunne realisere økningen i kapasiteten for spesialisert rehabilitering på Stord sjukehus, må det frigjøres plass.

Etter et møte med de ansatte på Stord sykehus, uttrykker administrerende direktør Anders Hovland sin glede over den store responsen og forsikrer om oppfølging av bekymringene.

Hovland understreker at de tar bekymringene angående kapasiteten på sykehuset på alvor og at de nå skal se på mulige løsninger.

Fagforeningsrepresentant Jorge Del Pino er glad for den store oppslutningen, men samtidig kritisk og bekymret for at utvidelsen ikke går på bekostning av allerede eksisterende tjenester og pasientbehandling, skriver avisa.

Flere nyheter: