Menu
Ofrene for overgrep fra geistlige i den katolske kirke er misfornøyd med pavens utnevnelse av leder for kontoret som skal granske disse sakene. Kritikerne vil fjerne alle impliserte fra kirken permanent. Foto: Riccardo De Luca / AP / NTB

Ofre for seksuelle overgrep i den katolske kirke krever at overgripere fjernes

Ofre for seksuelle overgrep fra geistlige i den katolske kirke foreslår en ny kirkelov som permanent fjerner overgripere og deres overordnede fra kirken.

Av NTB | 03.10.2023 11:22:24

Religion og livssyn: Den globale gruppen som forsvarer ofrene, End Global Abuse, er opprørt over Frans’ valg av leder til et sentralt kontor i Vatikanets administrasjon som har ansvaret for gransking av overgrepssaker.

Gruppen la fram sitt forslag etter å ha demonstrert på Vatikanets område i Roma i flere dager, der et stort kirkemøte, en synode, åpner onsdag.

Gruppen tar nå sine klager til FN-kontorene i Genève.

Ofrene er særlig overrasket og opprørt over at paven har utpekt sin gamle venn og teolog, kardinal Victor Fernandez, til å lede kontoret som forvalter troens doktrine.

Fernandez’ håndtering av overgrepssaker da han var biskop i sitt hjemland Argentina har møtt kritikk. Pave Frans er også argentiner.

Fernandez ble utnevnt til kardinal av paven lørdag. I et brev sier paven at Fernandez ikke personlig skal håndtere overgrepssaker. Det skal fortsatt gjøres av kontorets disiplinæravdeling, som ifølge kritikerne er et underbemannet kontor uten tilstrekkelig autoritet i et system som fortsatt motsetter seg å fjerne overgripere.

Ti år etter at det første vitnet sto fram, og bare timer etter at en argentinsk dommer i 2019 hadde beordret ham arrestert, ble Lorenzo funnet død. Dødsfallet ble erklært som selvmord.

Vatikankontoret som Fernandez nå skal lede, har siden 2001 styrt den globale granskingen av prester som har begått overgrep. Straffen er aldri mer enn at en skyldig blir fradømt embetet, eller «nedklassifisert» til vanlig medborger.

Etter de aktive årene under pave Benedikt, som i løpet av et tiår fjernet 850 prester fra sine stillinger, synes kontoret i de senere år å ha inntatt en mildere holdning, til tross for at sakene strømmer inn fra hele verden.

Der vil aksjonistene forsøke å skape oppmerksomhet om skandalen i den katolske kirken og det de mener er det mislykkede arbeidet pave Frans og hierarkiet i Vatikanet har gjort for å håndheve tidligere løfter om nulltoleranse.

Da Fernandez var biskop i La Plata, nektet han å fjerne en av sine prester, Eduardo Lorenzo, som gjentatte ganger var beskyldt for å forgripe seg på tenåringer.

(©NTB)

Flere nyheter: