Menu
Offshore Norge synes Klimavalgets rapport beskriver utfordringene bransjen står foran, men er uenig i noen av forslagene til tilak. Bildet viser Huldra-plattformen i Nordsjøen. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

Offshore Norge: – Ikke fornuftig å stanse norsk oljeleting

Offshore Norge mener det ikke er en god idé for Norge å slutte å lete etter olje og gass, slik regjeringens klimautvalg ber bransjen legge en plan for.

Av NTB | 27.10.2023 13:52:50

Natur og miljø: – Vi vet det vil være behov for olje og gass fram mot 2050. Europa vil etterspørre både hydrogen og naturgass, inkludert blått hydrogen. Skal vi greie å levere det, er vi helt avhengig av å finne nye ressurser, og da må vi fortsette å lete, sier direktør Hildegunn T. Blindheim i Offshore Norge til NTB.

Offshore Norge er norsk sokkels interesseorganisasjon. Blindheim påpeker at olje- og gassbransjen har satt mål om å redusere utslippene ned mot null i 2050, og at bransjen har en plan for utslippskutt.

Hun presiserer at organisasjonen er enige med utvalget om at utslippene må reduseres, noe hun sier bransjen jobber målrettet mot.

– Vi kjenner ikke til andre næringer som gjør en like grundig jobb med å identifisere nye klimatiltak og måle utviklingen mot måloppnåelse.

Blindheim viser til at statusrapporten viser at det vil være mulig å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030.

Fredag la Klimautvalget 2050 fram sin rapport. De mener det ikke bør gis flere tillatelser til leting og utvinning av olje før det er lagt en sluttstrategi for petroleumsvirksomheten.

(©NTB)

Flere nyheter: