Menu
Sentralbanksjef Jerome Powell kunngjorde onsdag at banken hever USAs styringsrente. Arkivfoto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

Nytt rentehopp i USA – høyeste rente siden 2001

Renta i USA heves med 0,25 prosentpoeng, og rentenivået er nå det høyeste siden 2001. Sentralbanken begrunner hevingen med at prisveksten fortsatt er for høy.

Av NTB | 26.07.2023 20:43:02

Økonomi og næringsliv: Etter rentehoppet onsdag ligger styringsrenta i intervallet 5,25 til 5,5 prosent. Hevingen er den ellevte på de siste tolv rentemøtene sentralbanken har hatt.

Inflasjonen er fallende og var i juni på 3 prosent, men sentralbanken peker likevel på høy prisvekst som årsak til rentehevingen. Målet er at den årlige prisveksten skal ligge på 2 prosent.

Det var på forhånd ventet at banken igjen ville løfte rentenivået. Etter at rentebeslutningen ble kjent, sa sentralbanksjef Jerome Powell på en pressekonferanse at det er en lang prosess å få inflasjonen ned til 2 prosent.

Et sentralt spørsmål etter onsdagens renteheving er om dette er den siste eller om det kommer flere senere i år. For tiden har USA svært lav arbeidsledighet.

– Økonomien har vokst i moderat fart, heter det i en uttalelse fra sentralbanken.

Enkelte i sentralbanken har uttrykt bekymring for at tempoet i jobbveksten vil føre til at arbeidstakere vil kreve høyere lønn for å kompensere for to år med sterk prisvekst.

Store lønnsøkninger kan bidra til å opprettholde inflasjonen, advarer de.

Powell sier sentralbanken vil ta en rekke nye økonomiske data i betraktning i forkant av neste rentemøte i september. Uttalelsen tolkes som at sentralbanken vurderer om renta i september bør holdes uendret.

Flere nyheter: