Menu
Prisveksten på boliger har vært kraftigere enn prognosene. Her ser vi boliger i gamlebyen i Oslo. Foto: Javad Parsa / NTB

Nytt hopp i boligprisene – kraftigere vekst enn ventet

Få boliger til salgs bidrar til å presse prisene opp. I mars steg de med 1,2 prosent, og mesteparten av boligprisfallet fra i fjor høst er nå hentet inn igjen.

Av NTB | 05.04.2023 11:44:00

Økonomi og næringsliv: Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,5 prosent i mars. Så langt i år har boligprisene steget med 5,8 prosent.

– Storparten av boligprisfallet gjennom høsten 2022 er nå hentet inn igjen, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han omtaler veksten i mars som «kraftig».

– Den sterke utviklingen må forklares med at norsk økonomi går mye bedre enn mange så for seg ved inngangen til året, i kombinasjon med lettelsene i utlånsforskriften fra nyttår, sier han.

Det er Kristiansand og Stavanger med omegn som hittil i år har den sterkeste utviklingen, med en oppgang på 9,1 prosent.

Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 3,5 prosent, opplyser Eiendom Norge.

Prisøkningen kommer til tross for at Norges Bank har hevet rentene de siste månedene.

– Hvis det ikke kommer en vårflom på tilbudssiden etter påske, vil vi fortsatt se vekst i boligprisene fremover, og det selv om rentene skulle bli satt opp ytterligere, sier Lauridsen.

Statistikken viser at det har vært en kraftig reduksjon i antall boliger som er lagt ut for salg. I mars ble det lagt ut 8.535 boliger for salg i Norge, noe som er 16,3 prosent færre enn i samme måned i fjor.

– Så langt i år er det solgt flere boliger enn det er lagt ut, slik at varelageret minker. Det vil komme flere bruktboliger ut etter påske, men volumene tegner til å bli noe lavere enn normalt, sier administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Hos Nordea merker de fortsatt stor pågang i lånesøknader fra folk som vil kjøpe bolig, men at interessen for fritidsbolig har sunket noe.

– Etter at myndighetene fra nyttår lettet på utlånsforskriften for kjøp av sekundærbolig i Oslo, merker vi økt pågang på lånesøknader for kjøp av bolig for utleie, sier leder for personmarked Randi Marjamaa i Nordea.

– Årets mars var på samme nivå som pandemiåret 2020 når det gjelder boliger for salg, sier hun.

Hun mener dette kan skyldes rentehevingene og andre økte kostnader.

– Det virker altså som at rentehoppene og økte kostnader gjør at folk venter med å selge boligen sin. Det er ikke unaturlig at økt usikkerhet og uro gjør at flere avventer å legge ut boligen for salg, sier hun til Rogalands Avis.

Men understreker samtidig at salget går svært godt.

Den siste tiden har flere advart om at lav boligbygging framover kan gi prispress i bruktboligmarkedet.

– Boligprisutviklingen i årets første måneder er overraskende sterk. På samme tid er det paradoksalt at nyboligsalget fortsetter nedover måned for måned, ifølge Boligprodusentene.

– Vi nå har det laveste salget av nye boliger siden finanskrisen og samtidig sterk befolkningsvekst, sier Lauridsen i Eiendom Norge.

Oppgangen nasjonalt i første kvartal er mye sterkere enn prognosene som Eiendom Norge laget i desember.

Mange i bransjen venter i spenning på hva som skjer i det såkalte vårslippet over påske.

Administrerende direktør Laila Neverdahl i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom biter seg merke i det lave antallet nye boliger som legges ut.

Mens bruktboligsalget går godt, meldes det om tregt salg i nyboligmarkedet.

Flere nyheter: