Menu
Forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) lanserer nye retningslinjer for forskningssektoren om internasjonalt samarbeid. Foto: Joakim Halvorsen / NTB

Nye retningslinjer for internasjonalt kunnskapssamarbeid

Nye retningslinjer skal veilede norske forskere og institusjoner til ansvarlig internasjonalt samarbeid og hindre utenlandsk etterretning og innblanding.

Av NTB | 14.08.2023 13:05:07

Økonomi og næringsliv: – Internasjonalt kunnskapssamarbeid har de siste årene blitt stadig mer krevende. Forsknings- og høyere utdanningssektoren står hver dag i dilemmaet mellom åpenhet og sikkerhet, og de har etterspurt mer informasjon og veiledning fra oss, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp).

Retningslinjene skal sikre ivaretakelse av akademiske verdier og nasjonale interesser. De legger vekt på utenlandsk etterretning og innblanding, digital sikkerhet og ulovlig kunnskapsoverføring.

Hovedmålgruppen for retningslinjene er universiteter, høyskoler, og institutter som driver internasjonalt samarbeid om forskning og høyere utdanning. Enkelte anbefalinger kan også være relevante for helseforetakene og norske bedrifter, ifølge Borch.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Forskningsrådet har utarbeidet retningslinjene på oppdrag fra regjeringen.

(©NTB)

Flere nyheter: