Menu
Muslimer i Norge er mer religiøse enn andre nordmenn. Det dokumenteres i en undersøkelse Kifo har fått gjennomført. Her fra fredagsbønn i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat moskeen i Oslo i mars 2019. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Ny undersøkelse: Muslimer i Norge er mer religiøse enn kristne

Blant personer i Norge med tilhørighet til islam er det flere som sier at de tror på Gud enn blant dem med kristen tilhørighet.

Av NTB | 25.03.2023 06:54:05

Politikk: Det kommer fram i en undersøkelse gjort av Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning (Kifo). Her sier 71 prosent av de spurte med muslimsk tilhørighet at de er helt enig i utsagnet: «Jeg tror at Gud virkelig finnes, og det er jeg ikke i tvil om». Bare 15 prosent av kristne sier det samme, skriver Vårt Land.

I majoritetsbefolkningen er det 11 prosent som om sier seg enige i utsagnet.

Et annet funn er at 46 prosent av norske muslimer sier de ber minst én gang om dagen.

– Norske muslimer er i snitt noe mer religiøse enn norske kristne. Men dette må man se i sammenheng med at mange norske kristne ikke er særskilt religiøse, sier Tore W. Rafoss, forsker ved Kifo.

I tillegg til at muslimer ser ut til å være hakket «mer religiøse» peker undersøkelsen på at muslimer i snitt er noe mer konservative i verdispørsmål, forteller Rafoss.

Undersøkelsen ble sendt til nordmenn som har innvandret fra følgende land, eller har foreldre med bakgrunn fra disse landene: Afghanistan, Bosnia-Hercegovina, Irak, Iran, Kosovo, Marokko, Pakistan, Somalia og Tyrkia.

Undersøkelsen er utført i mars 2022 av Kantar på vegne av Kifo med vel 800 respondenter med muslimsk bakgrunn.

(©NTB)

Flere nyheter: