Menu
Illustrasjon av hvordan drivstoffpumpene kan se ut.

Ny type bensin på pumpene

I løpet av våren kommer det en ny bensin i pumpene på landets energistasjoner. Bensinkvaliteten som er på vei heter E10, og blir det nye hovedproduktet for bensin i Norge.

Av Egil M Solberg | 21.03.2023 15:29:32

Drivstoff: Snart vil det komme en ny bensinkvalitet i drivstoffpumpene på landets energistasjoner. Den nye kvaliteten heter bilbensin 95 E10 og vil bli det nye hovedproduktet for bensin. Det vil si at det er denne bensinen som vil være tilgjengelig på alle energistasjoner i Norge.

E10 er betegnelsen på bensinkvaliteten som inneholder opptil 10 volumprosent bioetanol. E’en står for etanol, og tallet bak indikerer maksgrensen for etanolinnblandingen.

Frem til nå er det bensinkvaliteten E5 (bensin med inntil fem prosent bioetanol) som har vært hovedproduktet for bensin i Norge. Selv om dette nå endres til E10, vil alternativer fremdeles være tilgjengelig på mange av landets energistasjoner.

Hittil har 16 europeiske land, deriblant Sverige, Danmark og Finland, allerede innført E10 som sitt bensinhovedprodukt. Med økte krav og forventninger til mer fornybart i drivstoffet, er det naturlig at drivstoffselskapene i Norge også går i gang med å øke andelen bioetanol i bensin.

Hva betyr dette for deg?

E10 er et bensinprodukt. Kjører du dieselbil, påvirker dette altså ikke deg.

Mest sannsynlig påvirker ikke overgangen til E10 deg som kjører bensinbil heller.

De aller fleste bensinbilene i Norge er godkjent for å fylle den nye bensinkvaliteten E10. De av bensinbilene som ikke er godkjent til å fylle E10, er typisk eldre biler, eller noen av de første modellene med turboinnsprøyting. Skal din bil ha et spesielt oktantall, skal du også fortsette å følge produsentens anbefaling for både oktan- og bioinnblanding.

Hvordan vet jeg om jeg kan fylle E10 på min bensinbil?

Stort sett alle bensinbiler kan kjøre på E10. Har du en bensinbil fra 2011 eller nyere, er bilen godkjent for E10.

Hvis du er usikker på om du kan fylle E10 på bensinbilen din, kan du sjekke denne siden laget av bilprodusentenes europeiske bransjeforeningen (ACEA). Her vil du finne en liste over bensinbilmodeller med tilhørende informasjon om drivstoffet E10 under navnet «E10 vehicle compatibility check list».

Er du fremdeles i tvil, kan du kontakte din bilforhandler eller verksted for å spørre.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke kan fylle E10 på min bensinbil?

Hvis bilen din er blant det fåtallet som ikke kan fylle den nye bensinkvaliteten E10, må du fortsette å fylle produkter merket E5 (dagens 98 oktan vil for eksempel være merket med E5 på pumpene). Disse bensinkvalitetene kommer fremdeles til å finnes på mange av landets energistasjoner, slik at de som trenger alternativ fortsatt kan få det.

Alle bensinbiler er godkjent for E5. Det samme gjelder andre motoriserte kjøretøy og apparater med bensinmotor, slik som båter, gressklippere og liknende.

Hvordan vet jeg om jeg fyller E5 eller E10 når jeg skal tanke bensin?

Det skal tydelig fremgå på drivstoffpumpa om du fyller E5 eller E10.

Det er viktig å presisere at innføring av E10 kun har betydning for bensinbiler. Har du en dieselbil, så fyller du som vanlig.

Flere nyheter: