Menu
Ny forsknings- og høyere utdanningsminister, Oddmund Hoel (SP), har bakgrunn som professor ved Høgskulen på Vestlandet. Foto fra LinkedIn/HVL.

Ny statsråd fra HVL

Ny forsknings- og høyere utdanningsminister, Oddmund Hoel (SP), har bakgrunn som professor ved Høgskulen på Vestlandet.

Av Egil M Solberg | 23.01.2024 16:43:37

Politikk: Oddmund Hoel ble oppnevnt som forsknings- og høyere utdanningsminister i dag, den 23. januar 2024.

Fra 2021 til 2024 var han statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Han var kommunestyrerepressentant for Senterpartiet i Luster kommune i perioden 2019 til 2023.

Hoel har hovedfag i nordisk språk og litteratur og doktorgrad i historie fra NTNU.

Siden 2019 har han vært professor ved Høgskulen på Vestlandet. Hoel var leder i Noregs Mållag i perioden 1999 til 2002.

Flere nyheter: